Om Campus Inkrement

Campus er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervising
("flipped classroom").

Folkene bak

Campus utvikles og driftes av Inkrement as. Vi er et teknologiselskap med bred kompetanse innenfor utvikling og forvaltning av skreddersydde, internettbaserte læringssystemer. Vi startet i 2010 og har kompetanse innenfor pedagogikk, systemutvikling og systemforvaltning. Bjørn Ove Thue («Lektor Thue») er pedagogisk ansvarlig i Inkrement og arbeider i dag fulltid med Campus.

Historien bak Campus Inkrement

Bjørn Ove («Lektor Thue») er pedagogisk drivkraft bak Campus Inkrement. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Erfaringene han gjorde har han utnyttet til å forbedre måten innholdet deles opp og presenteres digitalt.

 • 2010/2011

  De første bitene av Campus Inkrement utvikles som digitale støtteverktøy til eget arbeid.

  Erfaringene brukes til å justere og forbedre teknologi og formidlingsform i innholdet. Bitene settes sammen til et integrert verktøy.

 • Våren 2013

  Første versjon av Campus Inkrement lanseres.

  Tidligere et system til eget bruk, åpnes nå for offentlig skole og ikke-kommersielle aktører. Systemet består av verktøy for kursproduksjon og -administrasjon.

 • Høsten 2013/Våren 2014

  Ny og forbedret versjon lanseres. Flere engasjerte lærere velger å dele sine kurs, slik at andre kan nyte godt av alt arbeidet de har lagt ned.

  Cappelen Damm publiserer et kurs tilpasset et av sine læreverk innenfor matematikk på ungdomstrinnet.

  Campus Inkrement inneholder nå 160 timer undervisningsvideo og 1800 kontrolloppgaver som kan gjenbrukes av lærere og elever.

 • 2014/2015

  I skoleåret 2014/2015 har Campus hatt rundt 50 000 brukere hver måned og omtrent 5000 besøk hver dag. Systemet benyttes innenfor ulike fagområder fra realfag til språkopplæring og på ulike trinn fra grunnskole til høyskole. Høsten 2015 lanserer vi fortløpende forbedringer på grensesnitt for lærere og elever.

 • Høsten 2016

  Lærere og elever tilgang til ny funksjonalitet og nytt innhold med Campus:Skole og Faktor Premium. Med Campus:Skole blir det lettere å følge opp lekser og holde engasjerende undervisning med verktøy som Lekseplanlegger, Diskusjon og Selvstendig arbeid. Faktor Premium gir mye nytt innhold til Faktor-kursene. De nye versjonen betyr at vi åpner for betaling for å bruke Campus.

Lektor Thue

Bjørn Ove («Lektor Thue») er pedagogisk drivkraft bak Campus. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Hans erfaringer er brukt både for å forbedre strukturen på kursene og funksjonaliteten i vår plattform for omvendt undervisning.