Om Campus Inkrement

Campus er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning
("flipped classroom").

Folkene bak

Campus utvikles og driftes av Inkrement as. Vi er et teknologiselskap med bred kompetanse innenfor utvikling og forvaltning av skreddersydde, internettbaserte læringssystemer. Vi startet i 2010 og har kompetanse innenfor pedagogikk, systemutvikling og systemforvaltning. Bjørn Ove Thue («Lektor Thue») er pedagogisk ansvarlig i Inkrement og har i dag Campus som fulltidsjobb.

Historien bak Campus Inkrement

 • 2019 Campus Matte

  Vi lanserer vårt eget læreverk.
  Campus Matte er et nyskapende, komplett læreverk i matematikk for ungdomstrinnet og VGS. Samtidig lanserer vi også en stor oppgradering av Campus. Les mer.

 • 2018 Flere kurs

  Sammen med Lærer Ingrid prøver vi ut engelsk for ungdomstrinnet med vekt på fonetikk og grammatikk. Cappelen Damm lanserer Mat og Helse på Campus.

 • 2017 Naturfag

  Vi lanserer Nova Premium i samarbeid med Cappelen Damm. Nova dekker pensum i naturfag for ungdomstrinnet. Campus passerer 100 000 brukere per måned.

 • Høsten 2016

  Lærere og elever får tilgang til ny funksjonalitet og nytt innhold med Campus:Skole og Faktor Premium. Med Campus:Skole blir det lettere å følge opp lekser og skape engasjerende undervisning med verktøy som Lekseplanlegger, Diskusjon og Selvstendig arbeid. Faktor Premium gir Faktor-kursene mye nytt innhold. Den nye versjonen gjør det mulig å betale for å bruke Premium-innhold på Campus.

 • 2014/2015

  I skoleåret 2014/2015 har Campus hatt rundt 50 000 brukere hver måned og omtrent 5000 besøk hver dag. Systemet benyttes innenfor ulike fagområder, fra realfag til språkopplæring, og på ulike trinn, fra grunnskole til høyskole. Høsten 2015 lanserer vi fortløpende forbedringer av grensesnittet for lærere og elever.

 • Høsten 2013/Våren 2014

  Ny og forbedret versjon lanseres. Flere engasjerte lærere velger å dele kursene sine, slik at andre kan nyte godt av arbeidet de har lagt ned.

  Cappelen Damm publiserer et kurs tilpasset et av sine matematikklæreverk på ungdomstrinnet.

  Campus Inkrement inneholder nå 160 timer undervisningsvideo og 1800 kontrolloppgaver som kan gjenbrukes av lærere og elever.

 • Våren 2013

  Første versjon av Campus Inkrement lanseres.
  Verktøyet vårt for kursproduksjon og -administrasjon åpnes nå for offentlig skole og ikke-kommersielle aktører.

 • 2010/2011

  De første bitene av Campus Inkrement blir utviklet som digitale støtteverktøy til vårt eget arbeid.

  Erfaringene brukes til å justere og forbedre teknologien og måten innholdet formidles på. Bitene settes sammen til et integrert verktøy.

Lektor Thue

Bjørn Ove («Lektor Thue») er pedagogisk drivkraft bak Campus. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Hans erfaringer er brukt både for å forbedre strukturen på kursene og funksjonaliteten i vår plattform for omvendt undervisning.