Aktiv læring

Campus Matte 1-4 er et komplett læreverk basert på aktiv læring, hvor læreren får god tid til lek, utforsking og matematisk samtale med elevene. Prøv læreverket gratis med dine elever.

Prøv gratis i 30 dager!

Aktiv læring

Campus Matte 1-4 er basert på aktiv læring hvor læreren får god tid til lek, utforsking og matematisk samtale med elevene.

Komplett læreverk

Campus Matte er et komplett læreverk som inneholder både teori, oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet.

Gode læringsdata

Gode læringsdata gir lærer full oversikt og elever tilpasset innhold til sitt nivå. Vi gjør det enkelt å gi alle elevene et løft i matematikk.

Aktivitet og variasjon

Gjennom Aktiv læring er elevene aktive deltagere fremfor passive konsumenter. Tiden i klasserommet er fylt av matematiske diskusjoner, aktiviteter og tilpasset oppgaveløsning. Metoden skaper variasjon og er et viktig bidrag til refleksjon og dybdelæring. Når alt fagstoffet er tilgjengelig som korte videosnutter blir det mer tid til aktivitet i klasserommet.

Alt læreren trenger

Campus Matte 1-4 er et komplett læreverk som brukes gjennom hele skoleåret. Den tydelige oppdelingen i kapitler og leksjoner, sammen med læreverkets årsplan og lærerveiledning, er en klar styrke for læreren. Dette sikrer en gjennomtenkt struktur for hele skoleåret som lærerne kan følge. Å ha alt innhold samlet på ett og samme sted er samtidig tidsbesparende.

Start video

Løft alle i matematikk

Campus Matte bruker gode læringsdata for å tilpasse opplæringen til den enkelte og gi full oversikt. Læreren frigjør tid og får mulighet til å se hvordan hver enkelt ligger an. Eleven på sin side bruker læringsdata for å bli bevisst på egen progresjon, mens adaptive oppgaver gjør at læremidlet tilpasser seg eleven.

Bli kjent med Campus Matte 1-4

La oss vise deg læreverket og besvare dine spørsmål om Campus Matte 1-4. Vi holder jevnlig webinar om læreverket, og du er hjertelig velkommen.

Vis kommende webinar