Et naturfagverk skapt for engasjement og dybdelæring

Campus Naturfag 8–10 er et komplett læreverk som gjør naturfagundervisningen engasjerende for alle elever.

Prøv gratis i 30 dager!

Engasjerende

Campus Naturfag 8-10 gjør fagstoffet levende.

Dybdelæring

Elevene utforsker og drøfter naturfaglige temaer.

Komplett læreverk

Alt du trenger for å undervise i naturfag.

Gjør faget levende

Inspirerende video dekker alle kompetansemål og gjør fagstoffet levende. Elevene får et godt fundament for dybdelæring.

Gå i dybden

Fyll klasserommet med undring og faglig diskusjon. Elevene fordyper seg med naturfaglige tekster. La dem drøfte og skape, både individuelt og sammen med hverandre.

Alt læreren trenger

Campus Naturfag 8–10 er utviklet for Kunnskapsløftet 2020. Her får du alt du trenger til engasjerende naturfagundervisning på ett og samme sted.

Prøv gratis i 30 dager!

Campus Naturfag inneholder:

Inspirerende video til alle kompetansemål
Engasjerende diskusjonsoppgaver
Naturfaglige tekster med oppgaver
Aktiviteter, inkludert elevforsøk
Oppgavesamling
Egenvurdering for refleksjon
Årsplan
Prøver