Campus Matte 5-7

Den nye måten å undervise matematikk.

Campus Matte er utviklet til Kunnskapsløftet 2020 med vekt på dybdelæring og tilpasset opplæring. Vi gjør det enkelt å gi alle elevene et løft i matematikk.

Prøv gratis i 30 dager!

Omvendt undervisning

Bygget på lang erfaring med å gjøre rett ting på rett sted. Omvendt undervisning frigjør verdifull tid i klasserommet.

Gode læringsdata

Gode læringsdata gir lærer full oversikt og elever tilpasset innhold til sitt nivå. Vi gjør det enkelt å gi alle elevene et løft i matematikk.

Komplett læreverk

Campus Matte er et komplett læreverk som inneholder både teori, oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet.

Start video

Løft alle i matematikk

Campus Matte er et komplett læreverk utviklet til Kunnskapsløftet 2020, med mål om å løfte alle elever i matematikk.

Læreverket inneholder teori, nivådifferensierte oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet. Refleksjon over egen læringsprosess er et sentralt punkt i Kunnskapsløftet 2020. Derfor er egenvurdering inkludert i hver leksjon, slik at eleven får et bevisst forhold til egen læring.

Snu om på undervisningen

Omvendt undervisning handler om å gjøre rett ting på rett sted. Læreren gir fagstoffet i lekse. Elevene gjennomgår teorien på video hjemme. Slik kan de styre tempoet selv.

Elevene kommer bedre forberedt til timen og tiden i klasserommet er frigjort til diskusjon og oppgaveløsning med støtte fra læreren. Omvendt undervisning gir med andre ord mer tid til å gå i dybden i faget.

Elever i klasserom
Fire elever i klasserom

Tilpasset opplæring

Vi lever i et samfunn som digitaliseres. Campus Matte utnytter mulighetene teknologien gir skolen ved å bruke gode læringsdata for å tilpasse opplæringen til den enkelte.

Campus Matte gir lærer og elev full oversikt. Læreren frigjør tid og får mulighet til å se hvordan hver enkelt ligger an før timen. Eleven på sin side bruker læringsdata for å bli bevisst på egen progresjon, mens adaptive oppgaver gjør at læremidlet tilpasser seg eleven.

“Campus Matte frikjøper meg så mye tid, og den tiden kan jeg bruke til å veilede elevene mine. Læreverket gir elevene varierte måter å jobbe med fagstoffet slik at enda flere lykkes.”

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis