Vi er klare for fagfornyelsen!

Campus Matte VGS:Komplett

Campus Matte 8-10:Komplett

Campus Matte 5-7:Komplett

Campus Matte 1-4 (video & diskusjon): Klart *

* Oppgavesamlingen og kartlegging for 1-4 produseres og kvalitetssikres i løpet av skoleåret 20/21.
Bestill læreverket

Campus Matte løfter alle

For å bli kjent med Campus Matte kan du starte gratis prøveperiode nå.

Campus er en undervisningsplattform basert på omvendt undervisning (flipped classroom). Vi gjør det lettere å tilpasse undervisningen og få med alle elevene.

Omvendt undervisning

Bli med Lektor Thue inn i klasserommet og se omvendt undervisning i praksis.

Kurskatalog

Kurs fra mellomtrinnet til videregående i blant annet matematikk, naturfag, fysikk og mat og helse.

Kom i gang

Det er enkelt å bruke Campus i din undervisning. Se hvordan her.

Lektor Thue

Bjørn Ove Thue («Lektor Thue») er pedagogisk drivkraft i Campus. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Hans erfaringer er brukt for å forbedre kurs og funksjonalitet i vår plattform for omvendt undervisning. Thue er medeier og jobber i Inkrement.

;