Omvendt Undervisning


Registrer deg gratis nå!

Campus er en undervisningsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning - "flipped classroom". Campus kan brukes som gratis nettressurs eller som en del av klasseromsundervisningen.

Omvendt undervisning

Bli med Lektor Thue inn i klasserommet og se omvendt undervisning i praksis.

Kurskatalog

32 kurs fra mellomtrinnet til videregående i blant annet matematikk, naturfag, fysikk og mat og helse.

Lektor Thue

Bjørn Ove Thue, Lektor Thue, er pedagogisk drivkraft i Campus Inkrement.

Lektor Thue

Bjørn Ove Thue, Lektor Thue, er pedagogisk drivkraft i Campus. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Hans erfaringer er brukt for å forbedre kurs og funksjonalitet i vår plattform for omvendt undervisning. Thue er medeier og jobber i Inkrement.

;