Vil gi elevene det de har krav på

Ove Østerlie
Økt utbytte: Universitetslektor ved NTNU Ove Østerlie har forsket på bruken av omvendt undervisning i kroppsøving og fått svært positive resultater

Universitetslektor ved NTNU, Ove Østerlie, ønsker å se flere lærere anvende omvendt undervisning i kroppsøvingen, og mener elevene ofte ikke får den undervisningen de har krav på. Hvordan kan det ha seg at undervisningsformen fungerer så godt i praktiske fag?

Universitetslektoren har vært kroppsøvingslærer i over 10 år, og har nå forsket på bruk av omvendt undervisning i faget på ungdomsskolenivå. Resultatene viser at undervisningsformen fører til økt motivasjon og tro på egen mestring hos elevene.

Du kan lese saken om Østerlies forskningsprosjekt her.

Lovstridig å la være

-Jeg tror omvendt undervisning fungerer så godt i kroppsøvingen fordi elevene da får den undervisningen de faktisk har krav på. Mange lærere tar seg ikke tid til å anvende kompetansemålene i faget, og det er jo nærmest lovstridig å la være, påpeker universitetslektoren.

Jeg tror omvendt undervisning fungerer så godt i kroppsøvingen fordi elevene da får den undervisningen de faktisk har krav på

Han mener det er to hovedgrunner til at det fungerer så godt å anvende undervisningsformen i kroppsøvingen.

-For det første liker elevene faget bedre og får økt motivasjon, og for det andre blir faget mer slik det faktisk skal være, nemlig en kombinasjon av både teori og praksis, ikke kun praksis slik det er for mange i dag. Jeg mener kroppsøvingsfaget blir bedre med omvendt undervisning. Dette er også et steg i riktig retning med tanke på at fraværet er alt for stort i kroppsøving den dag i dag, og at det er alt for mange som sier de ikke trives med faget, forteller Østerlie.

Livslang bevegelse

Motivasjonen bak forskningsprosjektet ligger ikke bare i den tidligere kroppsøvingslærerens kjærlighet for faget, men også i ønsket om å kunne lære elevene noe de kan ha bruk for resten av livet.

-Hovedmålet er å kunne lære elevene om livslang bevegelse. For at de selv skal ønske å holde seg i aktivitet videre i livet må de ha kunnskap om hvordan dette burde gjøres og hvorfor dette er viktig, forteller han engasjert.

Hovedmålet er å kunne lære elevene om livslang bevegelse

Til forskningsprosjektet produserte Østerlie videoer med utgangspunkt i kompetansemålene på ungdomstrinnet. Temaene utholdenhet, styrke og koordinasjon ble anvendt av ti forskjellige lærere som til sammen underviste rundt 200 elever.

-Flere av lærerne som var med på prosjektet sier de ønsker å lage flere videoer, men dette har foreløpig ikke blitt gjort så vidt jeg vet. Flere hadde lyst til å lage videoer i friluftsliv om allemannsretten, og også flere temaer om helse ble diskutert, forteller han.

Ove Østerlie
Økt utbytte: Universitetslektor ved NTNU Ove Østerlie har forsket på bruken av omvendt undervisning i kroppsøving og fått svært positive resultater.

Universitetslektoren skal nå ta fatt på et oppfølgingsstudie som vil fokusere enda mer på elevenes motivasjon, før en forskningsrapport vil bli publisert i løpet av våren.

Omvendt undervisning i praktisk-estetiske fag

-Jeg tror både mat og helse, musikk og kunst og håndverk har mange av de samme manglene som kroppsøving. Det legges fokus på at elevene skal delta aktivt i timene, men teori og kompetanse i faget settes litt på sidelinjen, forklarer Østerlie.

I praktisk-estetiske fag er det ofte en viktig komponent som blir vurdert bort, nemlig teorien

Han tror det kan gi lignende positive resultater ved å innføre omvendt undervisning i andre praktisk-estetiske fag.

-I praktisk-estetiske fag er det ofte en viktig komponent som blir vurdert bort, nemlig teorien. I andre teoretiske fag er læreren som regel veldig opptatt av å nå kompetansemålene, mens i her forsvinner dette ofte bort, forteller universitetslektoren.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk