Den nye måten å undervise i matematikk.

Campus Matte er utviklet til fagfornyelsen med vekt på dybdelæring og tilpasset opplæring.

Nyhet!

Campus Matte 1-7 er et komplett læreverk for barneskolen skapt for fagfornyelsen. Med teori, oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet legger læreverket til rette for dybdelæring og tilpasset opplæring.

Bli kjent med Eksamenstrening

Campus Matte gjør det enklere å følge opp elevene mens de trener på eksamensoppgaver. Eksamenstrening foreslår oppgaver elevene bør starte med basert på læringsdata fra tidligere arbeid i Campus.

Elevene får oppgaver med video-gjennomgang av løsningen, mens du som lærer kan du se hvem som har gjort hva og hvilke oppgaver klassen trenger hjelp med. Eksamenstrening er tilgjengelig for 10. klasse matematikk, 1P og 1T.

Snu om på undervisningen

Omvendt undervisning handler om å gjøre rett ting på rett sted. Elevene gjennomgår teorien på video hjemme. Slik kan de styre tempoet selv og stille bedre forberedt til timen. Tiden i klasserommet er frigjort til diskusjon og oppgaveløsning med støtte fra læreren. Omvendt undervisning gir med andre ord mer tid til å gå i dybden i faget.

Tilpasset opplæring

Vi lever i et samfunn som digitaliseres. Campus Matte utnytter mulighetene teknologien gir skolen ved å bruke gode læringsdata for å tilpasse opplæringen til den enkelte og gi full oversikt. Læreren frigjør tid og får mulighet til å se hvordan hver enkelt ligger an før timen. Eleven på sin side bruker læringsdata for å bli bevisst på egen progresjon, mens adaptive oppgaver gjør at læremidlet tilpasser seg eleven.

Nyskapende læreverk

Campus Matte er et komplett læreverk for ungdomstrinnet og videregående skole, utviklet til fagfornyelsen. Læreverket inneholder teori, nivådifferensierte oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet. Refleksjon over egen læringsprosess er et sentralt punkt i fagfornyelsen. Derfor er egenvurdering inkludert i hver leksjon, slik at eleven får et bevisst forhold til egen læring.

Campus Matte for ungdomstrinnet

“Med Campus Matte bruker vi ikke bare tiden på mange repeterende oppgaver, vi finner løsninger ved å diskutere, prøve og feile, og til slutt lykkes. Jeg har mye bedre tid til hver elev etter vi startet med omvendt undervisning.”

Cecilie Bye, Finnsnes ungdomsskole


For å være klar til høsten kan du nå starte din gratis prøveperiode.

Start gratis nå!
Campus Matte for videregående skole

“Campus Matte frigjør tid så jeg og klassen kan fokusere på det som er utfordrende. Læringsdata i Campus gir meg enkelt oversikt over hva elevene trenger hjelp med.”

Henrik Vikøren, Ullern videregående skole


For å være klar til høsten kan du nå starte din gratis prøveperiode.

Start gratis nå!

Alltid oppdatert

Campus Matte er et dynamisk læreverk som aldri går ut på dato. Frem mot 2020 vil Campus Matte jevnlig oppdateres med nytt innhold som blant annet dekker programmering etter hvert som læreplanene blir klare. I tillegg analyserer vi læringsdata for kontinuerlig forbedring av undervisning, prøver og oppgaver.

Campus Matte inneholder:

Video som dekker hele pensum
Nivådelt oppgavesamling
Adaptive øvingsoppgaver
Selvrettende kartleggingsprøver
Engasjerende diskusjonsoppgaver
Adaptiv eksamenstrening
Egenvurdering

Start gratis prøveperiode på Campus Matte i 30 dager

For ungdomstrinnet, 1P, 1T, 1PY, 2P, og 2PY fra skolestart 2019. Lurer du på noe? Du kan alltid kontakte oss på campus@inkrement.no.