Bestilling

Vil du bruke Campus i undervisningen finnes det nå to versjoner Campus:Skole og Faktor Premium. Bestill tilgang til Campus for skoleåret 2017/2018 nedenfor og få fri bruk av Campus resten av inneværende skoleår.

Campus:Skole

Skoleversjoen av Campus med pålogging via Feide. Med Campus:Skole får du lekseplanlegger, diskusjonsverktøy, oversikt over elevenes lekser og underveisvurdering - alt integrert i ett grensesnitt. Sammen med 22 komplette kurs gjør Campus:Skole det enkelt å utnytte IKT i undervisningen. Eksamenstrening for matematikk 1T og 10 klasse er inkudert. Bestill Campus:Skole nedenfor eller prøv gratis i 30 dager.

Faktor Premium

Med Faktor Premium er for matematikk på ungdomstrinnet. Kurset følger læreboken Faktor og har kapittelprøver, oppgaver og diskusjoner til hvert delkapittel. Eksamenstrening for 10 klasse er inkludert. Bestill nedenfor eller prøv gratis i 30 dager.

Les mer om Faktor Premium her.

Campus:Solo

Campus:Solo er gratisversjonen av Campus. Solo er for privatister og andre som studerer på egenhånd. Med Campus:Solo får brukeren tilgang til videoer i åpne kurs og kan følge progresjonen gjennom kurset.

Bestilling

Skal du bestille for skole, kommune eller fylkeskommune?

Skole Kommune Fylkeskommune

Antall lisenser

Faktor Premium

Campus:Skole

Campus:Skole

Pris pr lisens: kr 55 per elev

Faktor Premium

Pris pr lisens kr 88 per elev
Volumrabatt:
Ordresum fra kr 30 000 gir 10 % rabatt
Ordresum fra kr 50 000 gir 15 % rabatt

Minimumsordre pr skole (kommune/fylke) er 5.000 kr
Alle priser eks. mva. og per år

Bestill tilgang til Campus for skoleåret 2017/2018 nedenfor og få fri bruk av Campus resten av inneværende skoleår.