Kampanje

Bestill tilgang til Campus for skoleåret 2018/2019 nedenfor og få resten av inneværende skoleår inkludert. Lisensene er ikke knyttet til den enkelte elev og kan flyttes til klassen man ønsker ved skolestart høsten 2018.

Campus:Skole

Skoleversjoen av Campus med pålogging via Feide. Med Campus:Skole får du lekseplanlegger, diskusjonsverktøy, oversikt over elevenes lekser og underveisvurdering - alt integrert i ett grensesnitt. Sammen med 22 komplette kurs gjør Campus:Skole det enkelt å utnytte IKT i undervisningen. Eksamenstrening for matematikk 10. klasse, 1P og 1T er inkudert. Bestill Campus:Skole nedenfor eller prøv gratis i 30 dager.

Faktor Premium

Faktor Premium er for matematikk på ungdomstrinnet. Kurset følger læreboken Faktor og har kapittelprøver, oppgaver og diskusjoner til hvert delkapittel. Eksamenstrening for 10. klasse er inkludert. Bestill nedenfor eller prøv gratis i 30 dager.

Les mer om Faktor Premium her.

Nova Premium

Med korte videoer med spørsmål dekker Nova Premium alt fagstoffet fra 8. til 10. klasse i naturfag. Med ferdige diskusjonsoppgaver, kapittelprøver og elevstatistikk bidrar Nova Premium til aktive elever. Undervisningen kan enkelt tilpasses til hver enkelt elev.

Les mer om Nova Premium her.

Campus:Solo

Campus:Solo er gratisversjonen av Campus. Solo er for privatister og andre som studerer på egenhånd. Med Campus:Solo får brukeren tilgang til videoer i åpne kurs og kan følge progresjonen gjennom kurset.

Bestilling

Skal du bestille for skole, kommune eller fylkeskommune?

Skole Kommune Fylkeskommune

Antall lisenser

Faktor Premium

Nova Premium

Campus:Skole

Campus:Skole

Pris pr lisens: kr 55 per elev

Faktor Premium

Pris pr lisens kr 88 per elev
Volumrabatt:
Ordresum fra kr 30 000 gir 10 % rabatt
Ordresum fra kr 50 000 gir 15 % rabatt

Nova Premium

Pris pr lisens kr 88 per elev
Volumrabatt:
Ordresum fra kr 30 000 gir 10 % rabatt
Ordresum fra kr 50 000 gir 15 % rabatt

Minimumsordre pr skole (kommune/fylke) er 5.000 kr
Alle priser eks. mva. og per år