Bli kjent med Campus Inkrement

På Campus Inkrement finner du ikke bare videoforelesninger. I flere av våre kurs kan du også ta i bruk ferdige kartleggingsprøver, diskusjonsspørsmål og mye mer. Enten du ønsker å bruke Campus til omvendt undervisning, eller bare ønsker å ta i bruk ressursene som følger med kursene, er det svært enkelt å komme i gang.

Kom i gang med Campus

Både lærere og elever bør registrere seg for å få mest mulig ut av Campus. I denne filmen vil du lære hvordan du oppretter en lærerkonto og knytter elevene dine til kurset ditt slik at du kan følge med på elevenes progresjon.

Omvendt undervisning

Selv om kursene på Campus kan brukes i andre typer undervisning, er det først når de brukes i omvendt undervisning hele potensialet blir tatt ut. Se denne filmen for mer informasjon.

Møt lærere som bruker Campus

Mer enn 2000 lærere bruker Campus i undervisningen. Omvendt undervisning er i bruk fra barnetrinnet og ut videregående. Under har vi samlet noen av dem, de deler sine erfaringer, og gir tips og råd til hva som fungerer i praksis.

Lektor Thue

Bjørn Ove («Lektor Thue») er pedagogisk drivkraft bak Campus. Han begynte med omvendt undervisning for sine elever i 2010. Hans erfaringer er brukt både for å forbedre strukturen på kursene og funksjonaliteten i vår plattform for omvendt undervisning.