Vi lanserer Campus Matte

Start prøveperiode på vårt nye læreverk Campus Matte. Det nyskapende læreverket er basert på omvendt undervisning. Gode læringsdata gir læreren full oversikt og eleven tilpasset innhold til sitt nivå. Campus Matte er utviklet til fagfornyelsen med vekt på dybdelæring og tilpasset opplæring.

Campus Matte er et komplett læreverk som inneholder både teori, oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet.

Nye kurs i katalogen

Hopp direkte dit du vil: