Slik skal det nye naturfagverket engasjere ved å gjøre fagstoffet tilgjengelig

– Skal du bli engasjert, må fagstoffet være tilgjengelig for deg, fastslår forlagssjef i Inkrement, Espen Skovdahl. Han og redaktør Rolf-Anders Moldeklev ser frem til at nye Campus Naturfag skal fenge ungdomsskoleelever over hele landet.

Naturfag kan være et av de mest spennende fagene på skolen, men interessen og iveren kommer ikke alltid av seg selv.

– For at elevene skal bli i stand til å ta vare på naturen på en god måte i fremtiden og være gode ambassadører for bærekraftig utvikling, er det viktig å engasjere dem. Dette må gjenspeiles i et godt læreverk, sier Espen Skovdahl.

Levende fagstoff som aktiviserer og engasjerer

– Filosofien vår er at læreverket skal skape aktivitet og engasjement hos elevene. Campus Naturfag inneholder mange forskjellige typer verktøy som skal treffe og aktivisere elevene på ulike måter. Det fører til at opplæringen blir mer variert og spennende, forklarer Rolf-Anders Moldeklev.

Rolf-Anders har over 20 års erfaring som realfaglærer og skoleleder i grunnskolen. Den siste tiden har han skapt mye av innholdet i det nye læreverket. Blant annet har han spilt inn mer enn 170 undervisningsvideoer – et imponerende antall!

– Videoleksjonene er stammen i Campus Naturfag. Vi har tro på at videoene med kontrolloppgaver kan gi alle elevene et overblikk over det faglige innholdet, og så kan du jobbe videre og gå mer i dybden ved hjelp av de andre verktøyene som vi har bygget rundt leksjonene, forklarer han.

Campus Naturfag har videoforelesninger til alle kompetansemålene i naturfag. Slik blir fagstoffet levende og tilgjengelig for alle elever.

Hvis du kjenner Campus Inkrement fra før, blir du neppe overrasket over at det finnes videoforelesninger til alle kompetansemål. Er det en like god idé i alle fag?

– Om det er fint å bruke video i matte, så er det i alle fall ikke noe mindre fint å bruke det i naturfag. Naturfag handler om det levende livet, og levende bilder er kanskje det som skaper aller mest motivasjon og læring, mener Espen Skovdahl.

Stillbilder og tekst vil aldri kunne gi elevene den samme opplevelsen av for eksempel et vulkanutbrudd som den de kan få med video. Fagstoff som er levendegjort ved hjelp av video danner et godt grunnlag for dypere forståelse av abstrakte begreper i faget, forklarer han.

Espen er spesielt opptatt av at videoforelesningene gjør fagstoffet tilgjengelig for alle.

– Å lese naturfaglige tekster kan for mange være vanskelig. De inneholder ofte begreper vi ikke kjenner, naturfaglige forklaringer, og vi skal lære mye på kort tid. Da er en video med en forklarende stemme mye mer tilgjengelig, fastslår han.

Videoforelesningene og de varierte arbeidsmåtene i Campus Naturfag gjør faget tilgjengelig for alle elever.

– Ikke alle elever kommer dit at de mestrer naturfaglige tekster. Med en innføring i fagstoffet via video kan man likevel få alle elevene med på en god diskusjon i klassen i etterkant, mener Espen.

I dybden med diskusjon, tekst og undring

Mens videoforelesningene gir en grunnleggende innføring i fagstoffet, legger andre verktøy til rette for å gå i dybden. Diskusjonsoppgaver, fordypningstekster og oppgavesamling er alle viktige komponenter i Campus Naturfag 8–10.

– Diskusjonsverktøyet er en av mine absolutte favoritter, forteller Rolf-Anders.

– Vi vet fra matematikken at verktøyet får med dem som normalt er litt mer stille og tilbaketrukket i klassesituasjonene. Jeg tror at diskusjonsverkøyet passer ekstra godt i naturfag fordi det stimulerer til å få frem undring, refleksjon og det å se sammenhenger, forklarer han.

Diskusjonsoppgavene i læreverket legger til rette for undring, drøfting og samarbeid. 

Å arbeide med tekst er også viktig i naturfag. Campus Naturfag har derfor fordypningstekster med tilhørende oppgavesett knyttet til hvert kapittel i læreverket. Tekstene er multimediale og kan inneholde både foto og video.

– Fordypningstekstene lar elevene gå dypere inn i en rekke utvalgte temaer. Vi håper de vil engasjere og få elevene til å tenke «Dette vil jeg lære mer om!»

– Til slutt finnes det oppgaver hvor elevene kan velge en form som passer dem. De kan fordype seg videre for eksempel ved å lage en podkast, gjøre et intervju eller dramatisere. Målet er at de skal kunne ta noe tilbake til klassen, slik at de andre kan lære av det, forklarer Espen.

Fordypningstekstene i læreverket er multimediale med video og foto. Til hver tekst finnes varierte oppgaver for videre fordypning.

Diskusjonsoppgavene og fordypningstekstene er gode verktøy for å gå i dybden. I tillegg inneholder læreverket en oppgavesamling til hver eneste leksjon, og selvfølgelig også aktiviteter og elevforsøk.

Du og elevene dine lykkes med Campus Naturfag

Campus Naturfag 8–10 er et komplett læreverk som har alt du trenger til å skape engasjerende undervisning i faget. Men det betyr ikke at elevene bare skal sitte innlogget i Campus, forteller Espen.

– Med læreverket har du alt du trenger, men naturfagundervisning er også å vende blikket utover og bruke varierte kilder. Det legger Campus Naturfag godt til rette for, sier han.

Campus Naturfag har samme struktur som Campus Matte, med kapitler og leksjoner. I elevenes grensesnitt har vi lagt vekt på det visuelle for å vekke engasjement, undring og refleksjon.

Har du erfaring med Campus Matte fra før, er det ekstra lett å sette i gang.

– Både Campus Matte og Campus Naturfag er bygget opp med tydelige kapitler, som videre er delt inn i leksjoner. Hvis du kjenner Campus Matte, finner du lett frem i Campus Naturfag, forklarer Rolf-Anders.

Også helt nye brukere vil oppdage at det er svært enkelt å bruke det nye læreverket.

– Elevene kommer likevel til å oppleve en del forskjeller mellom Campus Matte og Campus Naturfag. I Campus Naturfag har vi lagt mye større vekt på det visuelle. Illustrasjoner av høy kvalitet vekker undring og refleksjon. I tillegg vil dere oppdage nye komponenter, som fordypningsartikler, aktiviteter og forsøk, forklarer han.

Vil du prøve Campus Naturfag 8–10 med dine elever? Logg inn og opprett kurs helt gratis her..

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk