Slik legger du opp undervisningen i programmering med Campus Matte VGS

Karina Velten

Lurer du på hvordan dine elever skal nå kompetansemålene knyttet til programmering? I Campus Matte VGS finner du verktøy som er skreddersydde til kompetansemålene i programmering.

Karina Velten har mange års erfaring som matematikklærer og jobber i dag som pedagogisk rådgiver i Inkrement. Hun har laget et undervisningsopplegg i programmering, der hun bruker verktøyene i Campus Matte. I tillegg har hun god erfaring med å bruke verktøyene til å lære seg selv programmering, og viser deg hvordan du kan gjøre det samme.

Undervisningsopplegg i programmering

Karina bruker Blooms taksonomi for å forklare hvordan vi bygger kompetanse. – Vi går fra å lære oss det mest elementære til å lære oss det mest komplekse, sier Karina.

Karina har her plassert verktøyene Videoforelesning, Diskusjon, Oppgavesamling og Egenvurdering over stegene i Blooms taksonomi.

Illustrasjonen viser hvordan Karina mener at verktøyene i Campus Matte kan brukes til å lage et undervisningsopplegg i programmering som følger stegene i Blooms taksonomi.

Hvordan starte med å lære seg det mest grunnleggende innen programmering?

– Vi lærere skal være trygge på det vi underviser, men det er også viktig å huske på at vi kan undervise i programmering uten å være eksperter på fagfeltet. Derfor må vi lære oss det grunnleggende først, sier Karina.

– Et av mine viktigste tips er å notere ned begreper som er nye for deg, og som du synes er vanskelige. Disse vil nok garantert også elevene dine synes er vanskelige.

Du kan selv lære deg programmeringen ved å gå gjennom leksjonene i læreverket. Har ikke skolen din lisens, kan du opprette en 30 dagers gratis prøveperiode ved å logge inn med Feide og opprette et kurs.

ELEVVISNING: Slik ser Campus Matte ut hos elevene.

Slik gjør du det:

  1. Logg inn på campus.inkrement.no og opprett et kurs for ditt matematikkfag.
  2. Gå til «Elever» inne i kurset ditt og kopier kurskoden.
  3. Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørne og velg «Elevvisning». Her limer du inn kurskoden for å bli med i ditt eget kurs som elev.
  4. Velg «Alt innhold» i menyen og finn kapittelet du skal jobbe med.
  5. Velg den første leksjonen, og se videoforelesningen med kontrolloppgaver. Etter dette kan du prøve deg på grønn løype i oppgavesamlingen.

På denne måten får du lært deg det mest grunnleggende før du skal undervise elevene dine.

Lærer det grunnleggende med videoforelesninger

Videoforelesningene sørger for at elevene får opplæring med riktig bruk av begreper og forklaringer. – Start med videoforelesninger. Videoforelesningen gir først en introduksjon på video, og så kommer en kontrolloppgave. Kontrolloppgavene gjør elevene inne i et programmeringsverktøy. Deretter får de se en ny video som forklarer løsningen på kontrolloppgaven. Så får de en ny oppgave, og så videre, forklarer Karina. – Helt til slutt kommer en evaluering. Elevene får tenkt over hva de har lært av videoforelesningen, og kan skrive en tilbakemelding.

Karina erfarer at programmering kan føre til en del frustrasjon hos elevene. – Det er helt naturlig. Derfor er det nyttig at elevene kan gi tilbakemelding om hva de synes er vanskelig. Dette bygger et trygt rom å bruke programmeringen i.

I læreverket kan du som lærer se tilbakemeldingene som elevene dine har gitt. – Av og til har jeg tatt anonyme skjermbilder av tilbakemeldingene, vist dem til elevene og sagt «dette skal vi ha fokus på denne timen», forteller Karina. – Da føler elevene seg sett og anerkjent.

Bruk Diskusjon i den proksimale utviklingssonen

Etter at elevene har sett videoforelesningen, bruker Karina verktøyet Diskusjon i Campus Matte. – Det er viktig å diskutere og lære i den proksimale utviklingssonen, sier hun. – Til sammen har elevene en god del kunnskap, selv om de strever med forskjellige ting individuelt. Derfor er det bedre for dem å diskutere med andre enn kun å sitte hver for seg og forsøke å skjønne det på egen hånd.

DISKUSJON: Klassen får en oppgave på tavla, samtidig som den dukker opp på elevenes enheter. De kan bruke programmeringsverktøy til å finne ut hva programmet gjør.

Mengdetrening med oppgaveløsing

Etter diskusjonen anbefaler Karina at elevene løser oppgaver, slik at de får mengdetrening. – I Campus Matte finner elevene oppgaver med ulike vanskelighetsgrader. Når de avgir svaret, får de en fasit, og det hjelper med å avlaste meg som lærer, sier hun.

– Elevene kan også rekke opp en hånd i det digitale verktøyet dersom de får feil eller ikke forstår. Jeg var opptatt av at elevene skulle hjelpe hverandre, og derfor satte jeg elever som mestret fagstoffet sammen med elever som strevde. Elevene lærer også enda bedre av å forklare det de kan til andre.

OPPGAVESAMLING: Trenger elevene hjelp med oppgaven, kan de ”rekke opp hånden” ved å klikke på hånden ved siden av ”Avgi svar”-knappen.

Oppgavene som gjøres inne i læreverket, er selvrettende. Eleven får raskt en tilbakemelding på om oppgaven er løst rett, og har videoforelesningen tilgjengelig ved behov for repetisjon. Nivådifferensieringen gjør at noen elever kan jobbe med det mest grunnleggende, mens andre kan få bryne seg på noen skikkelige programmeringsnøtter.

Refleksjon over egen læring med Egenvurdering

Til slutt bruker Karina Egenvurdering i Campus Matte. – Elevene må reflektere over at læring faktisk har skjedd, sier hun. Egenvurdering i Campus Matte består av kompetansemål brutt ned til læringsmål som er mer forståelige for elevene.

EGENVURDERING: Som lærer får du oversikt over hva elevene har svart på egenvurderingen.

Slik legger du opp en undervisningsøkt i programmering med Campus Matte, steg for steg:

  1. Videoforelesning: Bruk lekseplanleggeren til å dele ut en videoforelesning som elevene dine skal se før timen.
  2. Lekserapport: Se på lekserapporten før timen starter, slik at du får en oversikt over hvordan det har gått med elevene dine. Her kan du se om de klarte kontrolloppgavene, hvordan de har evaluert forståelsen sin, og ikke minst hvilke spørsmål de har til timen. Vurder om det er noe dere burde gjennomgå i fellesskap.
  3. Diskusjonsoppgaver: Start timen med en eller flere av de ferdiglagde diskusjonsoppgavene. Sett hver elev sammen med en læringspartner, og la diskusjonen gå klasserommet. På denne måten får både du og elevene bedre oversikt over deres forståelse.
  4. Oppgavesamling: La elevene jobbe videre med den nivådifferensierte oppgavesamlingen. Det kan være lurt at alle starter med grønn løype (enkleste nivå), så kan elevene bryne seg på mer utfordrende oppgaver etter hvert som de er klare for det.
  5. Rapport: Som lærer kan du følge med på elevenes arbeid underveis. La gjerne de elevene som mestrer programmeringen godt, hjelpe andre elever som sitter fast.

Ønsker du en programmeringsworkshop for din skole? Ta kontakt med oss på e-post: campus@inkrement.no.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk