Spar tid med Eksamenstrening

Lærer og elev diskuterer matematikk

– Eksamenstrening er et verktøy som gjør den jobben vi lærere skulle ønske vi hadde tid til, sier Bjørn Ove Thue.

Bjørn Ove Thue, for mange kjent som “Lektor Thue”, startet arbeidet med Campus Inkrement i 2010 for å få med alle elevene sine i matematikk. Han har flere års erfaring som lærer i videregående skole og jobber i dag med pedagogisk innhold og utvikling i Inkrement.

Bjørn Ove forteller hvordan han forberedte klassen sin til eksamen i matematikk da han jobbet som lærer. – Jeg kopierte opp tidligere eksamener, kom inn i klasserommet med en stor bunke papirer, og delte ut et hefte til hver elev. Alle elevene begynte på oppgave 1a og jobbet seg gjennom eksamenssettet, og da de var ferdige, fikk de utdelt et nytt.

– Det var ikke optimalt. Hver enkelt elev kan ha forskjellige nivåer av kunnskap innen forskjellige emner. Denne problemstillingen løser vi med Eksamenstrening, forklarer han.

Spar tid

Med Eksamenstrening sparer du som lærer tid ved at verktøyet velger ut de oppgavene hver enkelt elev trenger å øve på frem til eksamen.

– Jeg hadde aldri tid til å plukke ut individuelle oppgaver til elevene mine og samtidig følge opp alle. Eksamenstrening er noe jeg skulle ønske vi hadde. Med verktøyet ser du tydelig hva elevene trenger å jobbe med, og elevene vet akkurat hva de skal gjøre for å nå målet sitt, sier Bjørn Ove.

Når elevene jobber med eksamensoppgavene i verktøyet, genererer det elevdata som gir deg som lærer full oversikt over klassens arbeid. Du kan trykke deg videre inn på enkeltelever og se hvilket mål eleven har satt, hvilke oppgaver som er løst, og hvor ofte de har sett på fasit.

Individuell arbeidsplan til hver elev

Eksamenstrening gir hver elev en skreddersydd arbeidsplan, basert på hvilke ambisjoner elevene har, og arbeidet de har gjort fra før.

– Eleven setter seg først et mål for hvilken karakter de ønsker å oppnå på eksamen. Dette er bevisstgjørende for eleven, og det er også nyttig og interessant for læreren å ha denne oversikten. Målsettingen er en viktig del av Eksamenstrening og bidrar til at verktøyet kan velge ut passende oppgaver og hjelpe elevene videre, forklarer Bjørn Ove.

Elevene får en visualisering av resultatene sine i de ulike emnene i faget, og hvor langt de har igjen for å nå målet sitt. Oversikten oppdateres etter hvert som eleven jobber med eksamensoppgaver i verktøyet.

Skjermbilde fra Eksamenstrening
Oversikten til høyre viser hvordan eleven ligger an til å nå målet sitt.

Når en elev har gjort alle oppgavene i arbeidsplanen, lager verktøyet en ny arbeidsplan basert på elevens resultater. I tillegg til den individuelle arbeidsplanen kan elevene også jobbe med hele eksamenssett og eksamensoppgaver innen utvalgte emner.

Videogjennomgang

Når elevene løser oppgaver, får de umiddelbart tilbakemelding på svaret de har gitt. Til hver oppgave finnes det også en videogjennomgang som veileder dem frem til løsningen.

Skjermbilde fra Eksamenstrening
Videogjennomgangen veileder elevene.

Vil du vite mer om Eksamenstrening? Bli med på vårt neste webinar om verktøyet. Se oversikten over våre webinarer her.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk