Skal klare mattekravene til lærerutdanningen ved hjelp av Campus

Cecilie Bye, Vidar Gunnberg og Lene Jørgensen
Cecilie Bye (fra venstre), Vidar Gunnberg og Lene Jørgensen hjelper elever med å forbedre karakteren i matematikk.

Studiesenteret Midt-Troms tilbyr nå mattekurs til elever som trenger å forbedre mattekarakterene for å få studiekompetanse.

Studiesenteret Midt-Troms har et samarbeid med Universitetet i Tromsø om desentraliserte utdanninger. Her tilbys både profesjons-, etter- og videreutdanninger.

– De fleste studentene som tar desentralisert utdanning hos oss har ikke mulighet til å flytte til en universitetsby for å ta utdannelse. Det kan være fordi de har stiftet familie, har økonomiske forpliktelser eller andre grunner til at de ikke kan flytte. Dermed blir dette den eneste muligheten de har til å ta høyere utdanning, sier daglig leder Vidar Gunnberg.

Gratis matteundervisning

Til høsten vil UiT Norges arktiske universitet tilby 30 studieplasser for Grunnskolelærerutdanning tilrettelagt på Studiesenteret Midt-Troms. I den forbindelse er det mange aktuelle søkerkandidater som ikke tilfredsstiller mattekravet for å være kvalifisert for opptak.

– For å sikre at vi fyller disse studieplassene hos oss tilbyr vi nå gratis matteundervisning, sier Gunnberg, som har samlet 21 elever til et kurs for å ta eller forbedre matten. Kurset foregår fysisk i lokalene deres på Finnsnes.

Har Campus i fingerspissene

Studiesenteret har rekruttert en av de flinkeste mattelærerne fra Finnsnes ungdomsskole til å undervise. Cecilie Bye har omkring 15 års erfaring, og har brukt Campus over mange år, så for henne var det utenkelig å bruke et annet verktøy.

– Jeg har brukt Campus siden jeg fant Lektor Thue-videoer på nettet i 2014, så for meg er Campus en forlengelse av meg som mattelærer. Rett og slett et uvurderlig verktøy, sier hun.

– Det var Cecilie som introduserte oss for Campus. Det har hele pakken. Vi brukte tre minutter på å bestemme oss for å benytte den digitale læringsplattformen, sier Gunnberg.

– Campus og Cecilie var akkurat det vi trengte for en slik gruppe. Mange av dem som går her har mattevegring, og da er det viktig med en som kan se individene. Campus gir Cecilie oversikten over elevenes arbeid slik at hun kan se hvor skoen trykker og enklere tilpasse oppfølgingen av hver enkelt elev, legger studiekoordinator Lene Jørgensen til.

Tilpasser nivået hver enkelt elev

Ettersom elevene har ulik bakgrunn og nivå har Cecilie valgt å starte arbeidet med basiskunnskapen.

– Flere av elevene har aversjon mot matematikk. Derfor har jeg lagt opp et løp med matteleker for å bidra til at dette blir lystbetont. Jeg passer også på å bruke diskusjonsverktøyet, for det er lettere å lære når man kan diskutere ting, sier mattelæreren.

Etter halvannen uke med Campus har elevene allerede gjort 4000 oppgaver og sett 40 timer video, og tilbakemeldingene fra elevene er kjempegode.

Etter hvert skal elevene gjøre en egenvurdering hvor de setter seg mål. Deretter skal de løse eksamensoppgavene som ligger i Campus, som er tilrettelagt for å nå de ulike målene.

– Ettersom noen skal ta 1P og andre 2P, så er mulighetene i Campus til å differensiere ekstra nyttig. Så langt har jeg kun introdusert de ulike løypene og tipset hver enkelt om hvor de skal starte, men jeg kommer til å bruke Campus for det det er verdt. Og jeg har sagt at det er opp til dem selv hva slags karaktermål de setter seg, sier Cecilie, som synes det er en meget takknemlig oppgave å undervise en gruppe som har sånn unik lyst til å nå målene sine.

Stort behov mange steder i hele landet

Vidar Gunnberg sitter også i styret i Norsk utdanningssenter, som er en paraplyorganisasjon for studie- og utdanningssentre i Norge.

– Det er et stort behov for forbedring av karakterer over det ganske land og da spesielt innenfor matematikk, både for unge og eldre søkere som ønsker å kvalifisere seg for høyere utdanning. Derfor vil Campus kunne være et viktig bidrag til å møte denne utfordringen, slik at flere søkere kan søke seg inn på høyere utdanning. Her er det et søkerpotensiale som ikke er utnyttet godt nok over hele landet, sier han, spesielt med tanke på at ungdomskullene blir mindre og mindre.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk