Oppdatering av Campus Matte 8–10

Hør Espen Skovdahl fortelle om oppdateringen som kommer.

Til høsten kommer det en stor oppdatering av Campus Matte 8–10. Oppdateringen ligger klar til skolestart høsten 2023. Espen Skovdahl, forlagssjef i Inkrement, gir oss et innblikk i endringene som kommer.

Campus Matte 8–10 sto ferdig til Fagfornyelsen høsten 2020. Siden da har vi høstet nyttig erfaring både med den nye læreplanen og endrede eksamensoppgaver, og vi har fått verdifulle tilbakemeldinger fra brukerne våre.

Den nye læreplanen inneholder færre emner for å gi mer tid til dybdelæring. Videre er det mindre fokus på riktig svar og større fokus på prosess. Med utgangspunkt i kjerneelementene har problemløsing, utforsking og refleksjon fått en sentral plass i faget, og dette har gitt oss en ny type eksamensoppgaver på 10. trinn. Dette er bakgrunnen for at vi nå gjennomfører en oppdatering av læreverket, med hovedvekt på oppgavene.

Åpne oppgaver

I de nye eksamensoppgavene skal elevene vise kompetanse knyttet til abstraksjon, generalisering, modellering og anvendelse. For å gjøre innholdet i Campus Matte 8–10 mest mulig eksamensrettet legger vi derfor inn flere oppgaver av denne typen.

Vi lager blant annet utforskende oppgaver der elevene får bruke det de har lært til å løse problemer hentet fra en virkelighetsnær kontekst, samt oppgaver der elevene skal analysere reelle data og lage modeller.

Aktiviteter og tverrfaglig temaarbeid

For at elevene skal oppleve mestring og grunnleggende forståelse, er det viktig at de får være aktive i læringsprosessene. Vi vil derfor utarbeide motiverende og inspirerende aktiviteter til alle kapitler. Du får varierte aktiviteter til klasserommet med ferdige undervisningsopplegg og en gjennomarbeidet lærerveiledning.

Til de tverrfaglige emnene i læreplanen utvikler vi temaarbeid som også kan brukes til samarbeid på tvers av fag. Tverrfaglig temaarbeid er et arbeid som går over flere skoletimer og hvor elevene bruker sin kompetanse fra hele kapittelet.

Matematisk refleksjon

Campus Matte 8–10 inneholder et praktisk diskusjonsverktøy for matematisk samtale og refleksjon, tilpasset hver leksjon. Nå utvides verktøyet med flere oppgaver for å sikre progresjonen best mulig.

Underveisvurdering

Prøveverktøyet i Campus Matte 8–10 er tilpasset underveisvurdering med prøver til hvert kapittel. Ved oppdateringen får verktøyet flere oppgaver som ligner dem elevene vil møte til eksamen. For å styrke mulighetene til å differensiere vil det bli mulig å dele ut forskjellige prøver til grupper med ulike behov.

Oppgavesamlingen

Hver leksjon i Campus Matte har en oppgavesamling med oppgaver på tre nivåer og i tillegg utforskende oppgaver. For å sikre trygg progresjon justerer vi nå progresjonen på alle de tre nivåene, særlig det grønne nivået, som har lavest vanskelighetsgrad. Vi legger også til flere utforskende oppgaver.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk