Oppdatering av Campus Matte 8–10

Espen Skovdahl
Espen Skovdahl tar oss gjennom oppdateringen av Campus Matte 8–10.

Det har kommet en stor oppdatering av Campus Matte 8–10. Espen Skovdahl, forlagssjef i Inkrement, gir oss et innblikk i endringene.

Campus Matte 8–10 sto ferdig til Fagfornyelsen høsten 2020. Siden da har vi høstet nyttig erfaring både med den nye læreplanen og endrede eksamensoppgaver, og vi har fått verdifulle tilbakemeldinger fra brukerne våre.

Den nye læreplanen inneholder færre emner for å gi mer tid til dybdelæring. Videre er det mindre fokus på riktig svar og større fokus på prosess. Dette har gitt oss en ny type eksamensoppgaver på 10. trinn, og med Campus Matte 8–10 ønsker vi å ligge så nært opp til eksamen som mulig. Dette er bakgrunnen for at vi har gjennomført en oppdatering av læreverket, med hovedvekt på oppgavene.

Åpne oppgaver

I de nye eksamensoppgavene skal elevene vise kompetanse knyttet til abstraksjon, generalisering, modellering og anvendelse. For å gjøre innholdet i Campus Matte 8–10 mest mulig eksamensrettet har vi derfor lagt inn flere oppgaver av denne typen.

Vi har blant annet laget utforskende oppgaver der elevene får bruke det de har lært til å løse problemer hentet fra en virkelighetsnær kontekst, samt oppgaver der elevene skal analysere reelle data og lage modeller.

Aktiviteter og tverrfaglig temaarbeid

For at elevene skal oppleve mestring og grunnleggende forståelse, er det viktig at de får være aktive i læringsprosessene. Vi har derfor utarbeidet motiverende og inspirerende aktiviteter til alle kapitler. Du får varierte aktiviteter til klasserommet med ferdige undervisningsopplegg og en gjennomarbeidet lærerveiledning.

Til de tverrfaglige emnene i læreplanen har vi utviklet temaarbeid som også kan brukes til samarbeid på tvers av fag. Tverrfaglig temaarbeid er et arbeid som går over flere skoletimer og hvor elevene bruker sin kompetanse fra hele kapittelet.

Matematisk refleksjon

Campus Matte 8–10 inneholder et praktisk diskusjonsverktøy for matematisk samtale og refleksjon, tilpasset hver leksjon. Verktøyet er nå utvidet med flere oppgaver for å sikre progresjonen best mulig.

Oppgavesamlingen

Hver leksjon i Campus Matte har en oppgavesamling med oppgaver på tre nivåer og i tillegg utforskende oppgaver. For å sikre trygg progresjon har vi justert progresjonen på alle de tre nivåene, særlig det grønne nivået, som har lavest vanskelighetsgrad. Vi har også lagt til flere utforskende oppgaver.

PS: I løpet av skoleåret kommer det flere spennende oppdateringer, følg med på våre kanaler.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk