Lærer elevene å reflektere – det skaper mattemestring

Inger og Celine i klasserommet, fotografi

– Elevene har gått fra et overdrevet fokus på resultat til å bli mer opptatt av å tenke matte, forteller mattelærerne Inger Lise og Celine.

Inger Lise Bergheim og Celine Paulsen Hoffgaard underviser i matte ved 9. trinn på Lierbyen skole. Sammen har de siden starten av 8. trinn samarbeidet tett om undervisningsopplegget for fire parallellklasser.

– Vi har funnet en veldig god måte å jobbe på hvor elevene setter seg egne mål. Det hjelper dem å ha fokus på å reflektere framfor å søke mot et resultat. Det skaper mattemestring, forteller de.

Endret fokus

Ved starten av 8. trinn var Inger Lise og Celines elever veldig opptatt av karakterer, men i løpet av forrige skoleår ble egen framgang viktigere enn medelevenes prestasjoner, forteller mattelærerne.

For å oppnå dette har det vært avgjørende å frigjøre tid og legge til rette for refleksjoner gjennom diskusjoner. Det har de fått til ved å ta i bruk flere av verktøyene i Campus Matte.

– Vi har blant annet gitt videoforelesninger i hjemmelekse, slik at vi ikke trenger å bruke like mye tid på teorigjennomgang i plenum. I timene har elevene løst oppgaver sammen, og så har vi hatt diskusjonsoppgaver i plenum. Alt dette har hjulpet oss å gå mer i dybden med hver enkelt elev, forteller Inger Lise og Celine.

Oppmuntrer til refleksjon

– Noen ganger starter jeg en mattetime med å vise en tekstoppgave på tavla, uten at jeg gir dem et verktøy som legger føringer for hvordan de skal løse den. Da får de jobbe sammen i makkerpar og hjelpe hverandre å finne ut av det. Det er veldig typisk for våre mattetimer, forteller Inger Lise.

Mens elevene jobber med å løse oppgavene, går lærerne rundt og spør dem om hvordan de tenker, for å oppmuntre til refleksjon.

– Når svaret kommer, er det utregningen som er i fokus – ikke om det er riktig eller feil. Det merker vi også at elevene setter pris på, for det legger en lav terskel for mestring, sier Celine.

Mattelærerne synes denne måten å jobbe på lar dem se ulike måter elevene løser oppgavene på, og hjelper dem å formidle at man kan gjøre mye rett selv om svaret ikke blir riktig.

Inger og Celine i klasserommet, fotografi
Diskusjon og refleksjon: Mattelærerne Inger Lise og Celine gleder seg til å diskutere og reflektere rundt matte med matteklassene gjennom skoleåret.

Læringsutbytte viktigst

Inger Lise og Celine har vært opptatt av at elevene skal vurdere seg selv – både for å få innsikt i hva de burde repetere, og som et grunnlag for å sette seg mål.

– Vi har vært veldig opptatt av at elevene ikke skal henge seg for mye opp i karakterer, for det er ikke så mye læring i det. Vi synes det er viktigere at de ser hva de får til, og hva de må jobbe videre med for å bli bedre.

De to ivrige mattelærerne mener det aller viktigste de gjør, er alltid å tenke læringsutbytte i alt de gjør.

– Hvordan kan vi legge det opp så elevene får mest ut av det? Hva skaper mest læring, og hva skal til for at de får en god opplevelse av å mestre noe? For uten mestring blir du ikke motivert, avslutter de.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk