Hvordan få med alle elevene i alle deler av matematikkundervisningen?

Kirsti Thorsen

Hvordan få med alle elevene i matematikkundervisningen? Kirsti Thorsen, matematikklærer på barnetrinnet, viser deg hvordan hun gjør det. Å tilpasse oppgavene og gruppeaktiviteter effektivt er nøkkelen til å lykkes, mener Kirsti.

Kirsti Thorsen, pedagogisk rådgiver i Campus Inkrement, har over 23 års erfaring som matematikklærer på barnetrinnet. Hun pleier å dele opp en matematikkøkt i tre deler, der elevene veksler mellom å jobbe individuelt og i grupper.

1. Gjennomgår videoleksjonen og kontrollspørsmålene

Alle leksjoner i Campus Matte inneholder videoforelesninger med tilhørende kontrollspørsmål. Kirsti deler ut en videoforelesning i lekse til elevene. Før timen bruker hun rapportene i Campus for å få oversikt over hvem som har sett videoene, og hvorvidt elevene har forstått innholdet.

– Etter å ha sett videoforelesningen og svart på kontrollspørsmål møter elevene til timen med noe førforståelse, og vet hva de kan forvente i timen, sier Kirsti.

I starten av timen viser hun skjermbilder fra videoforelesningen elevene har sett, i tillegg til en av kontrolloppgavene. – Noen forstår alt allerede, og noen husker en oppgave de har forsøkt å gjøre, eller et bilde de har sett i videoen. Skjermbildene blir en påminnelse om det elevene har lært i videoen eller oppgaven, forklarer Kirsti.

Videoforelesningene viser én eller flere regnestrategier. Kirsti oppfordrer til muntlig aktivitet ved å spørre hvilke regnestrategier elevene brukte for å løse oppgaven i kontrollspørsmålet. – Elevene tenker automatisk på forskjellige måter, sier hun. – Er det for eksempel noen som har brukt en strategi som ikke ble vist i videoen?

2. Aktiviserer elevene med diskusjon eller aktivitet

– I den andre delen av timen aktiviserer jeg elevene med en diskusjonsoppgave eller aktivitet, sier Kirsti. Hun varierer mellom disse, slik at elevene i løpet av en uke har gjennomført både diskusjoner og aktiviteter i klasserommet.

– Når elevene diskuterer en oppgave i grupper, legges det til rette for refleksjon og argumentasjon, og dessuten avdekkes eventuelle misoppfatninger tidlig, mener Kirsti.

– Ved å avdekke misoppfatninger flere av elevene har, slipper de å ha med seg disse videre når de etterpå skal jobbe med individuelle oppgaver. Da har de større mulighet til å lykkes med oppgavene og oppleve mestring, sier Kirsti.

– Gruppene avgir hvert sitt svar på diskusjonsoppgaven anonymt, og så diskuterer vi riktige og gale svar. Jeg spør gjerne «hvorfor er dette riktig?» eller «hvordan kan de som svarte dette, ha tenkt?» fortsetter hun. – Elevene oppdager at de kan tenke på en enklere måte enn de gjorde til å begynne med. Etter hvert blir de gode på å diskutere valg av effektive strategier. Det er interessant å se hvor tidlig elevene er i stand til å reflektere over metoder å lære på, og hvordan de tenker for å komme fram til gode løsninger.

3. Jobber individuelt med oppgaver eller MatteLabb.

Til slutt jobber elevene individuelt med oppgaver eller MatteLabb. – På forhånd benytter jeg Campus til å dele klassen inn i tre grupper, og plukker ut forskjellige oppgaver eller MatteLabber til gruppene. Noen elever trenger forenkling, og noen trenger å bli utfordret med mer komplekse oppgaver, sier Kirsti. Dette mener hun er det viktigste hun bruker tid på når hun planlegger undervisningen.

– Jeg er også opptatt av at oppgavene jeg deler ut til elevene, har god kvalitet og er tilpasset deres nivå, fremfor å dele ut mange oppgaver bare for at de skal ha mye variert å velge mellom, sier Kirsti engasjert. – Dersom eleven ser at han eller hun er på oppgave 1 av 58, er det demotiverende. Rekker eleven derimot å gjennomføre og mestre syv oppgaver på én time, er det mye mer motiverende, forklarer hun.

– Mange elever opplever ofte ikke å få fullføre oppgaver i timene, fordi de jobber sakte, eller fordi mengden oppgaver er for stor. Med noen få tilpassede oppgaver får de fullført, og kan dessuten deretter gå inn i leksjonens innholdsliste og velge løype selv. Dét gir mestringsfølelse og skaper motivasjon, avslutter Kirsti.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk