En lærer som kjenner elevene sine

Trond Arvid Olsen
Trives med Campus: Her på skolen synes vi diskusjonsverktøyet er helt supert. Det verktøyet gir er at alle elevene må tenke og bruke matematikken muntlig, forklarer Trond Arvid Olsen.

Jeg vet jo mye bedre hva elevene kan og trenger hjelp med når de bruker tiden i klasserommet på å jobbe aktivt med faget, i motsetning til når jeg før brukte mesteparten av tiden på å forelese, mener lærer Trond Arvid Olsen ved Alta ungdomsskole.

I over tre år har Trond brukt Campus Inkrement til å oppnå mer aktiv læring for sine elever i matematikk. For tiden underviser han på både 8., 9. og 10. trinn, og nylig ble også omvendt undervisning i naturfag en realitet på skolen. Med metoden ser nå elevene teorigjennomgang i lekse hjemme, mens skoletimene er fylt med diskusjon, oppgaveløsing og annen aktiv læring med eleven i fokus.

-Jeg tror det er tre år siden jeg begynte å bruke Campus. Jeg hadde en kollega som prøvde ut fullversjonen gjennom en prøvelisens. Da begynte vi andre å snuse litt på det og likte hva vi så, forklarer Trond.

Både Campus Diskusjon og Eksamenstrening er verktøy realfagslæreren ble glad for å få tilgang til og som han setter stor pris på i dag.

Drømmesituasjon

-Å få lisenser i matematikk var helt supert, og å bruke Eksamenstrening på 10.trinn var en drømmesituasjon. Det var utrolig bra at det var nivådelt, forklarer han.

Å bruke Eksamenstrening på 10.trinn var en drømmesituasjon. Det var utrolig bra at det var nivådelt

Campus Eksamenstrening gir elevene en skreddersydd arbeidsplan med eksamensoppgaver og løsningsforslag på video frem mot eksamen. På denne måten kan hver elev øve på å løse de oppgavene de selv trenger å trene på.

Campus Diskusjon har også blitt svært populært på skolen. Verktøyet bidrar til engasjement og muntlig aktivitet i klasserommet.

Her på skolen synes vi diskusjonsverktøyet er helt supert. Det verktøyet gir er at alle elevene må tenke og bruke matematikken muntlig

-Det er veldig gode oppgaver i diskusjonsverktøyet, og jeg synes det fungerer fantastisk. Jeg starter ofte økta i klasserommet med diskusjon. Elevene liker veldig godt det at de er anonyme og at vi tar tilnærmingen ved å spørre “hva tror dere de som har svart dette har tenkt?” Her på skolen synes vi diskusjonsverktøyet er helt supert. Det verktøyet gir er at alle elevene må tenke og bruke matematikken muntlig, forklarer han.

Nivådeling

Å kunne differensiere undervisningen etter elevenes ulike behov er viktig for realfagslæreren. Omvendt undervisning frigjør tid og gir nye muligheter.

-Elevene som er middels og oppover blir mer selvdrevne med omvendt undervisning. De tar kontroll for egen læring og setter i gang med oppgaver og kan finne hjelp på egenhånd om de sitter fast. Dette gjør at jeg sparer en del tid, og dermed kan bruke denne tiden på de svakere elevene som trenger mer av min hjelp, forklarer han.

Campus gir også muligheter for å gi pensum på høyere eller lavere nivå til elever innad i samme klasse.

-For de svake elevene har jeg brukt materiale fra 5. til 7. trinn. Dette gir dem en mulighet til å komme seg videre fra der de er, i stedet for å stange hodet i veggen på et mye høyere nivå, forklarer han.

På Alta ungdomsskole bruker 18 lærere Campus Inkrement og deler erfaringene sine seg i mellom.

-Vi har delt mye i fagseksjonen og har blitt veldig gode på delingskultur. Sandfallet ungdomsskole er også bare noen hundre meter unna, så selv om vi ikke ser dem i hverdagen vet vi jo litt hva som foregår der. Vi får dermed også til idéutveksling på tvers av skolene. Vi har seksjonsmøter, fellestid og læringstid, forklarer han.

På spørsmål om hva Trond ville sagt til en lærerkollega som vurderer å prøve omvendt undervisning er oppfordringen klar.

-Vi anbefaler det veldig sterkt, presiserer han.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk