Derfor valgte skolen et heldigitalt læreverk i matematikk

Mirza Askraba
Heldigitale: Marienlyst skole har valgt heldigitalt læreverk i matematikk. Lærer Mirza Askraba synes Campus Matte legger til rette for tilpasset undervisning.

Stor grad av fleksibilitet og mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkelte trekkes frem som viktige grunner til at Marienlyst skole i Drammen har valgt et heldigitalt læreverk i matematikk.

- I vår testet vi ut Campus Matte. Alle fikk komme med innspill, og det har nå blitt vårt faste læreverk i matematikk, forklarer Mirza Askraba ved Marienlyst skole i Drammen.

Campus Matte er et heldigitalt læreverk som er basert på omvendt undervisning og utviklet for Kunnskapsløftet 2020. Mirza og kollegene bruker læreverket til både omvendt undervisning, tradisjonell undervisning og kombinasjoner av metodene.

- Bruken av omvendt undervisning varierer fra klasse til klasse og fra tema til tema. Vi må se hva elevene trenger, og justere deretter, forklarer han.

Selv lar matematikklæreren ofte elevene forberede seg til timen med undervisningsvideoene i Campus Matte.

Hvorfor omvendt undervisning?

- Ofte trenger elevene mye hjelp én-til-én når de skal løse oppgaver. Det er ikke alle som har foreldre som kan hjelpe med matteleksene, og ikke alle skoler har leksehjelp for elevene. Når elevene har sett video hjemme, har jeg mer tid til å hjelpe dem i klasserommet, forklarer han.

Det er ikke alle som har foreldre som kan hjelpe med matteleksene, og ikke alle skoler har leksehjelp for elevene

- Elevene kan se videoen i sitt eget tempo, de kan spole tilbake, og de kan se videoen så mange ganger de ønsker, presiserer matematikklæreren.

At skolen bruker digital oppgavesamling, betyr ikke at elevene skal gjøre alt på en skjerm. Samspillet mellom det digitale og det analoge er svært viktig og fordrer nye måter å jobbe på.

- Siden Campus er et digitalt læreverk, så må vi jobbe litt mer med føring, slik at elevene ikke bare legger inn svaret digitalt. Vi hadde en Campus-prøve som ligger ferdig i læreverket, og da hadde elevene kladdeark ved siden av. Da kunne jeg ta utgangspunkt i poengsummen fra Campus og bruke føringen til å vurdere om eleven hadde forstått mye, selv om sluttsvaret ble feil, forklarer Mirza.

Alt på samme sted

Matematikklæreren ved Marienlyst roser ledelsen ved skolen for muligheten til å utforske nye undervisningsmetoder og innovative læreverk.

- Vi er heldige som har en ledelse som gir mye spillerom med tid til å prøve og evaluere nye verktøy til undervisningen, forteller han.

Overgangen til det heldigitale læreverket beskriver han som ukomplisert.

- Jeg har 9. klasse i år, så vi har valgt å legge opp vårt eget løp ved å gi elevene tilgang til innhold for hele ungdomstrinnet. Det har fungert fint, og hvis jeg har en elev som synes det vi går gjennom er veldig vanskelig, så kan jeg gi denne eleven enklere innhold knyttet til samme tema. På samme måte kan jeg gi større utfordringer til dem som mestrer det godt, forklarer han.

Hvis jeg har en elev som synes det vi går gjennom er veldig vanskelig, så kan jeg gi denne eleven enklere innhold knyttet til samme tema

Mulighetene til å tilpasse undervisningen på denne måten er viktig for å kunne inkludere alle elevene.

- Vi har jo alltid prøvd å tilpasse undervisningen på denne måten, men det er enklere nå når vi har alt på samme nettside, mener Mirza.

Mirza Askraba
Snakker matematikk: Mirza fenger og får med seg elevene med matematisk diskusjon i Campus Matte.

Viktigheten av matematisk språk

- Vi er opptatt av det matematiske språket. Mengdetrening i matematikk får vi alltid til å jobbe med, men det å snakke matematikk har vi lagt mer og mer vekt på i det siste. Et poeng med dette er selvfølgelig at elevene kan bli trukket ut til muntlig eksamen, men vi ser også fra oppgaver på de siste skriftlige eksamenene at det kreves at eleven resonnerer og forklarer, forteller han.

Campus Matte har flere diskusjonsoppgaver til hver eneste leksjon. Disse legger til rette for at elevene kan diskutere både i mindre grupper og i plenum, mens svarene forblir anonyme.

- Hvis elevene har hatt i lekse å se en video hjemme, så starter vi ofte timen med gruppediskusjon i Campus. Det fungerer godt til å friske opp hva de hadde i lekse og få alle “på nett” når vi starter timen, forklarer Mirza.

Med den matematiske diskusjonen opplever han å få med seg alle elevene, til tross for at de er på ulike nivåer.

- Spørsmålene er på et fint nivå med hensyn til at hele klassen kan delta. Selv de som synes det er vanskelig med matematikk, kan forstå når vi diskuterer, forteller han.

Læreren setter pris på at elevene får snakket matematikk og brukt begrepene. Han har en bedre forståelse av hva elevene kan og ikke etter at elevene har satt ord på hvordan de tenker.

- Mange har ikke lyst til å rekke opp hånda i timen, fordi de er redde for at de skal svare feil. Siden svarene er anonyme i diskusjonen på Campus, så er ikke dette skummelt for elevene, og vi kan diskutere gale svar på et mer generelt grunnlag, forklarer han.

Når Mirza avslutningsvis blir bedt om å dele sitt beste tips for god matematikkundervisning, vektlegger han variasjon.

- Standard-tipset er vel å ikke låse seg, men heller variere undervisningen og prøve å finne ut hva som fungerer i hver klasse. Vi er en stor skole, så alle hos oss underviser i minst tre matteklasser hver. Selv om jeg har tre 9.klasser, så underviser jeg ikke likt i disse, presiserer han.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk