Derfor elsker klassen diskusjonsoppgavene

Petter Kristiansen i klasserommet, fotografi

Mattelærer Petter Kristiansen bruker diskusjonsoppgavene i Campus så ofte han kan. – De virker motiverende og øker mattekunnskapene for alle elevene, forteller han.

Petter Kristiansen har jobbet som lærer i fem år. I fjor tok han steget fra tradisjonell papirbok til Campus Matte.

– Det første jeg oppdaget, var hvor nyttig det digitale læreverket er for å få til variert undervisning. Her er det mange gode verktøy som motiverer. Favoritten så langt har vært diskusjonsoppgavene. De har blitt en stor hit – både for meg og elevene, forteller han.

Diskusjonene gir læring

Diskusjonsoppgavene har blitt en fast ukentlig post i mattetimene på Rødtvet skole i Oslo.

– Da jobber elevene sammen to og to på et nettbrett, og så diskuterer vi sammen etterpå. Når man må bruke språket til å argumentere for en løsning, og sammen komme fram til et svar, vil man ikke bare lære av det man selv tenker, men også av hverandre, sier Petter og legger til:

– Det er jo slik at siden elevene er i den samme utviklingssonen, så drar de ekstra nytte av hverandres læring, kunnskap og ferdigheter.

Jobber med prosessen

En stor fordel med diskusjonsverktøyet er at det gjør det mulig å se nærmere på svar som ikke er riktige.

– Ofte er det slik at det er to streker under svaret, men veien fram dit er også viktig. Å diskutere prosessen gir en kompetanse de kommer til å få nytte av senere, sier Petter.

Han tror at elevenes diskusjonsferdigheter vil komme godt med når de nå skal begynne på femte trinn.

– De vil antakelig bidra til å gjøre overgangen enklere for mange.

Språk og muntlig matte

På skolen der Petter jobber, er omkring åtti prosent av elevene tospråklige.

– For mange av elevene mine kan det være vanskelig å forstå tekstoppgavene, men ved å jobbe sammen får de øvd på muntlige ferdigheter i matte, som er sentralt i Kunnskapsløftet, og samtidig får de språklæring.

Øver videre med MatteLabb

De elevene som tar ting raskest i Petters klasse, pleier å få jobbe videre med MatteLabb.

– Da får de oppgaver på tid, og kan konkurrere både med seg selv og litt mot hverandre. Det synes de er ganske morsomt. Det virker som konkurranseelementet gjør at mange av elevene får lyst til å øve mer, slik at de klarer å gjøre det fortere for hver gang, forteller han.

Petter Kristiansen foran tavle, fotografi
Mattelærer Petter Kristiansen er glad for at elevene hans allerede er gode til å diskutere matte.

Ser video i forkant

Petter pleier å bruke planleggeren i Campus Matte før timene. Der legger han inn både videoforelesninger elevene skal se i lekse, og de oppgavene de skal gjøre i timene.

– Det hjelper veldig at elevene har sett video i forkant av timene. Ofte ser vi også videoene sammen en ekstra gang, så jeg er sikker på at alle har fått dem med seg, forteller han.

Varierer med ikke-digitale aktiviteter

Til hvert kapittel i Campus Matte finnes det tverrfaglig temaarbeid og aktiviteter. Her kan elevene planlegge en reise til London eller drive sin egen kafé. Elevene får jobbe tverrfaglig og med grunnleggende ferdigheter, samtidig som undervisningsopplegget legger til rette for dybdelæring.

– Dette bruker jeg ofte. Det er fint å bryte opp med ikke-digitale aktiviteter elevene kan gjøre i klasserommet, og som tar omkring 15–20 minutter, synes Petter.

– Det gir variasjon og er en fin måte å holde læringstrykket oppe på.

Kvalitetssikrer med “Test deg selv”

I Petters klasse bruker de også egenvurderingsfunksjonen og “Test deg selv” mot slutten av hvert emne. Han pleier å la elevene vurdere seg selv først, og så teste for å se hvor godt det stemmer.

– Dette gjør vi for at elevene skal bli bevisste på sin egen læring, forklarer han, og peker på at noen for eksempel kan tenke at de har kontroll på minus med tieroverganger, selv om de ofte glemmer å få med tierne.

– Da er det fint at de kan få en sjekk, så kan jeg legge inn repetisjonsoppgaver på et passende nivå hvis det trengs, smiler Petter.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk