Den effektive timen på barnetrinnet

Kirsti Thorsen og Marius Saanum

Hvordan kan du skape en effektiv matematikktime? En time som både er spennende, utforskende og lærerik, samtidig som den gir elevene den forutsigbarheten de trenger for å lære best mulig.

Redaktør Marius Saanum og pedagogisk rådgiver Kirsti Thorsen fra Inkrement deler sine beste tips om hvordan du kan skape en effektiv time. De har begge mange års erfaring som matematikklærere på barnetrinnet.

Trygge rammer gir forutsigbarhet for både lærer og elever

– Som nyutdannet matematikklærer ville jeg ha timer som alle skulle synes var morsomme og lærerike, men jeg opplevde at mye av tiden i klasserommet gikk til andre ting enn læring slik at jeg ikke fikk gjennomført det jeg hadde planlagt, forteller Kirsti.

Marius kjenner seg igjen. – Jeg brukte mye tid på «hurra meg rundt»-timer, der det er mye som skjer og fokuset ligger mer på å ha det gøy enn på læring. Det resulterte i at jeg brukte altfor mye tid på planlegging, og timene bidro sjelden til dybdelæring, sier han.

For både Kirsti og Marius endret det seg da de laget en fast struktur for matematikkundervisningen. – Det er ikke bare trygt og forutsigbart for elevene, men også for deg som lærer. Du sparer mye tid på planleggingen og sikrer at viktige læringsaktiviteter er med, mener Kirsti.

DEN EFFEKTIVE TIMEN: Marius og Kirsti bruker denne malen for timen som de fyller med innhold.

Den effektive matematikktimen er delt inn i fem deler: Oppstart, matematisk samtale, aktiviteter, oppgaver og oppsummering.

– At hoveddelen av timen er delt inn i tre forskjellige deler, gjør undervisningen variert. Uansett hvordan elevene lærer best, vil du treffe alle, sier Marius. – Og når du har en fast struktur for timen, trenger du bare å fylle den med innhold. Det tar mye kortere tid enn å finne opp kruttet på nytt til hver matematikktime, legger Kirsti til.

Marius og Kirsti anbefaler at du har planen for timen skrevet på tavlen, slik at elevene vet hva de skal gjennom og blir vant med strukturen.

Klikk her for å laste ned matematikklærernes timeplan som PDF-fil.

Forbered elevene med video i hjemmearbeid

– Jeg lar elevene forberede seg til timen med videoforelesning, slik at matematikktimen går til oppgaveløsing og aktiviteter, med læreren som ressursperson, sier Marius.

– Det som er fint med video som hjemmearbeid, er at eleven kan se videoen flere ganger, i tillegg til at foreldrene kan se den sammen med eleven. Foreldrene behøver ikke å ta rollen som lærere, fordi stemmen i videoen forklarer matematikken, fortsetter han.

Videoforelesningene i Campus Matte inneholder kontrollspørsmål som eleven må svare på underveis. Som lærer kan du se hvorvidt elevene har forstått innholdet i videoforelesningen før timen.

Engasjerende oppstart som setter mål for timen

Kirsti pleier å vise en åpen oppgave på tavla fra starten av timen, som en interessevekker for elevene. Hun anbefaler å bruke off-piste-oppgavene fra oppgavesamlingen i Campus Matte til dette formålet. – Å ha en slik oppgave på tavla fra starten bidrar til å motivere elevene for læring og gjøre dem nysgjerrige på hva de skal finne ut av i timen, sier Kirsti.

INTERESSEVEKKER: Start timen med en interessevekker for å trigge elevenes nysgjerrighet.

Off-piste-oppgavene i Campus Matte er av åpen karakter, uten fasitsvar. – Elevene får koblet på førforståelsen og kan relatere til noe de allerede er litt kjent med. Oppgaven på tavla motiverer elevene til å ønske å finne ut av noe, forklarer Kirsti.

Fyll timen med inkluderende og variert innhold

– Vi lærere vet at det er avgjørende med inkluderende matematikkundervisning, slik at alle elever får delta i klassefellesskapet, sier Kirsti. Etter oppstarten setter hun i gang en matematisk samtale i klasserommet.

Målet med matematisk samtale er å inkludere alle elever i faglig diskusjon og refleksjon. Kirsti bruker diskusjonsverktøyet i Campus Matte. – Elevene sitter i små grupper, får tildelt en oppgave de skal diskutere, og gir et felles svar som er anonymt for resten av klassen. Til slutt diskuterer klassen i plenum, forklarer hun.

Skap gylne øyeblikk med aktiviteter

Etter matematisk samtale kan det være fint å bryte opp med en aktivitet. Med det store utvalget av aktiviteter i Campus Matte kan du skape gylne øyeblikk for læring som elevene vil huske lenge, og som bidrar til en dypere forståelse.

– Aktivitetene oppleves ofte som ufarlige å delta på, uansett hvilket nivå eleven ligger på. De får bruke matematikken i praksis, og på egne premisser, sier Kirsti.

Tilpasset innhold med individuell øving

Før du oppsummerer og avslutter timen, kan elevene jobbe med individuell øving. – Med digitale læremidler får elevene tilpasset innholdet til sitt nivå og det de har behov for å jobbe med, sier Marius. – I Campus Matte kan du dele ut forskjellige oppgaver til forskjellige elever, eller så kan elevene velge vanskelighetsgrad selv.

Kirsti sier at hun er spesielt opptatt av tre ting når elevene jobber med individuell øving. – De skal oppleve at de mestrer, de skal oppleve å bli ferdig med det de jobber med, og til slutt skal de gjøre egne valg, forklarer hun. – Derfor planlegger jeg ikke for mange oppgaver. Jeg velger maksimalt fem oppgaver som elevene kan mestre og bli ferdig med. Deretter kan de velge oppgaver selv.

Gjør elevene bevisste på hva de lærer med oppsummering av timen

Mange av oss har erfart at elevene ikke husker hva de har lært i løpet av en skoledag eller en time. Derfor mener Marius og Kirsti at en oppsummering av timen er nyttig. Som en avslutning av timen anbefaler de å bruke Egenvurdering, som finnes til hver leksjon i Campus Matte.

Gjør elevene bevisste på egen læring ved hjelp av Egenvurdering som avslutning av timen.

– Egenvurderingen består av kompetansemål som er brutt ned i forståelige læringsmål. Elevene skal vurdere seg selv fra rødt til grønt, forklarer Marius. – Du kan gi den samme egenvurderingen på starten og slutten av uka, slik at elevene opplever at det skjer læring. «Nå kan jeg krysse av på grønt, selv om jeg hadde rødt på mandag», fortsetter han.

Effektiviser undervisningen med digitale læreverk

Matematikklærernes siste tips for en effektiv matematikktime er å bruke mulighetene for tilpasning som ligger i digitale læremidler.

– Digitale læremidler gir deg læringsdata som er gull verdt, og som viser detaljert hvordan elevene ligger an. Etter hver time kan jeg se på elevenes resultater uten å bruke tid på retting, og deretter tilpasse neste time ut fra hvordan elevene mestret forrige time, avslutter Kirsti.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk