Bli trygg i programmering med Campus Matte

Lærer underviser programmering på tavla

I Campus Matte finner du ferdige videoforelesninger med tilhørende oppgavesamlinger, skreddersydd til kompetansemålene i programmering for alle trinn i grunnskolen.

Selv om det kan være fristende å slippe elevene løs på en fritt valgt nettside om koding og la dem lære seg programmering på egen hånd, er dette en strategi bare lærere med lang erfaring i faget bør velge. Det kan best sammenliknes med å sende elevene ut i skogen i naturfagtimen og gå ut ifra at de lærer det de skal der.

I Campus Matte fører vi både deg som lærer, og elevene, trygt og sikkert fra kompetansemål til kompetansemål, fra 5. til 10. trinn, slik at elevene hvert år bygger den kompetansen i programmering de trenger for å kunne gå løs på neste års utfordringer.

Slik setter du i gang

Du kan selv lære deg programmeringen ved å gå gjennom leksjonene på Campus. Har ikke skolen eller kommunen din lisens, kan du likevel opprette en gratis 30 dagers prøveperiode ved å logge inn med Feide og opprette et kurs.

Slik kan du forberede deg:

 1. Logg inn på campus.inkrement.no og opprett et kurs for ditt årstrinn.
 2. Gå til “Elever” inne i kurset ditt og kopier kurskoden.
 3. Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørne og velg “Elevvisning”. Her limer du inn kurskoden for å bli med i ditt eget kurs som elev.
 4. Velg “Alt innhold” i menyen og finn kapittelet “Programmering”.
 5. Velg den første leksjonen og se videoforelesningen med kontrolloppgaver. Etter dette kan du prøve deg på grønn løype i oppgavesamlingen.

På denne måten får du gjennomgått et helt konkret undervisningsopplegg som sikrer at elevene dine når kompetansemålene i programmering.

Skjermbilde fra Campus
Samlet på ett sted: I hver leksjon finnes både videoforelesning, oppgavesamling og egenvurdering. I tillegg kan du som lærer starte en diskusjon med ferdiglagde diskusjonsoppgaver. Alt gjøres i Campus.

Slik kan du legge opp en undervisningsøkt i programmering:

 1. Videoforelesning: Bruk lekseplanleggeren til å dele ut en videoforelesning som elevene dine skal se før skoletimen.
 2. Lekserapport: Se på lekserapporten før timen starter, slik at du får en oversikt over hvordan det har gått med elevene dine. Her kan du se om de klarte kontrolloppgavene, hvordan de har evaluert sin forståelse, og ikke minst hvilke spørsmål de har til timen. Vurder om det er noe dere burde gjennomgå i fellesskap.
 3. Diskusjonsoppgaver: Start timen med en eller flere av de ferdiglagde diskusjonsoppgavene. Sett hver elev sammen med en læringspartner og la diskusjonen gå varmt i klasserommet. På denne måten får både du og elevene bedre oversikt over deres forståelse.
 4. Oppgavesamling: La elevene jobbe videre med den nivådifferensierte oppgavesamlingen. Det kan være lurt at alle starter med grønn løype (enkleste nivå), så kan elevene bryne seg på mer utfordrende oppgaver etter hvert som de er klare for det.
 5. Rapport: Som lærer kan du følge med på elevenes arbeid underveis. La gjerne de elevene som mestrer programmeringen godt hjelpe andre elever som sitter fast.

Konkret på kompetansemålene

I Campus er leksjonene knyttet til programmering utviklet med ulike løsninger for å sikre at alle de nye kompetansemålene blir besvart.

 • På 5. trinn skal elevene løse problemer blant annet ved hjelp av vilkår og variabler. For å dekke disse kompetansemålene har vi valgt en løsning der elevene skal programmere en sykebil til å finne riktig vei frem til en ulykke.
  Videoforelesning: I Campus har både lærere og elever tilgang til korte videoforelesninger i programmering, skreddersydd for de nye kompetansemålene.
 • På 6. trinn skal programmeringen knyttes til geometriske figurer og mønstre. Vi har valgt en løsning der elevene programmerer en virtuell skilpadde til å lage bestemte geometriske mønstre. Eleven må beregne vinkler og lengder i kombinasjon med vilkår, løkker, variabler og funksjoner for å løse oppgavene.
  Geometri: På 6. trinn skal elevene bruke programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre. Her er en oppgave fra oppgavesamlingen.
 • På 7. trinn skal elevene bruke programmering til å utforske lister og datasett. Dette er vesentlig mer abstrakt enn oppgavene for 5. og 6. trinn. For 7. trinn har vi derfor valgt en løsning der elevene ikke lenger forholder seg til en grafisk arbeidsflate, men i stedet leter etter informasjon i tekster og lister og presenterer resultatet av funnene.
  Lister: På 7. trinn blir eleven introdusert for lister når de skal bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett.

Alt du trenger på ett sted

Campus Matte dekker læreplanmålene ikke bare i programmering, men i hele matematikkfaget. Dette gjør at både elever og lærere kan fortsette å bruke et verktøy de er vant med når de skal i gang med programmeringen. Som for alle andre emner i læreverket finnes videoforelesninger, oppgavesamling og diskusjonsoppgaver i programmering.

Videoforelesningene sørger for at elevene får opplæring med riktig bruk av begreper og forklaringer.

Programmeringsoppgavene gjøres inne i Campus og er selvrettende. Eleven får raskt en tilbakemelding på om oppgaven er løst rett, og har videoforelesningen tilgjengelig ved behov for repetisjon. Alt er samlet på samme sted.

For deg som lærer er det enkelt å følge med i rapportene på hvem som får det til, og hvem som trenger hjelp. Nivådifferensieringen gjør at noen elever kan jobbe med det mest grunnleggende, mens andre kan få bryne seg på noen skikkelige programmeringsnøtter.

Forskjellen på koding og programmering

Mange tror at koding og programmering er det samme, men dette stemmer ikke. Forskjellen er viktig, for de nye læreplanene er utarbeidet med tanke på at elevene skal lære å programmere, ikke bare kode.

Dersom en elev på 6. trinn for eksempel skal programmere en åttekantet stjerne (se figur), må eleven først utføre en matematisk analyse:

 • Hvor lange er sidekantene?
 • Hvor store er vinklene i figuren?
 • Hvor mange sidekanter består figuren av?
 • Er det et gjentakende mønster i figuren, slik at man kan ta i bruk en løkke?

Først når alle disse spørsmålene er besvart, kan eleven sette i gang med kodingen. Kodingen er altså bare en liten del av programmeringen. Ofte er det analysen før (og eventuelt etter) kodingen som er det mest utfordrende.

Tekstbasert eller blokkbasert programmering?

Campus Matte bruker blokkbasert programmering for grunnskolen og tekstbasert programmering på videregående. Valget er ikke tilfeldig.

Blokkbasert eller tekstbasert: Det er mulig å programmere både med blokker (til venstre) og som ren tekst (til høyre).

De siste 50 årene har programmering vært forsøkt innført i skoler rundt om i verden med jevne mellomrom, men resultatet har hver gang vært det samme: I løpet av kort tid tas faget ut av læreplanen igjen. Mange peker på tekstbasert programmering som årsak, og argumenterer med at denne typen programmering krever et høyere abstraksjonsnivå enn de fleste elever er i stand til å tilegne seg.

Da blokkprogrammering dukket opp som et alternativ til tekstbasert programmering rundt 2005, ble programmering i skolen igjen et tema, og denne gangen kan det se ut til at programmering er kommet for å bli. Disse erfaringene er årsaken til at vi tror blokkprogrammering er det tryggeste valget for elevene i grunnskolen.

Dette får du til!

Med videoforelesninger på et helt grunnleggende nivå kan alle lære seg programmering med Campus Matte. Følg våre tre steg, så er du raskt i gang med et undervisningsopplegg som sikrer at elevene dine når kompetansemålene:

Sett i gang på 1-2-3:

 1. Logg inn på Campus og opprett et kurs i Campus Matte.
 2. Hent kurskoden under “Elever” og bytt til elevvisning ved å trykke på navnet ditt i øverste høyre hjørne.
 3. Finn kapittelet “Programmering” og gjennomfør din første leksjon.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk