Alle skal oppleve mestring

David Keleman i klasserommet, fotografi

Barneskolelærer David Keleman forteller hvordan Campus Matte gjør det enklere å følge opp hver enkelt elev og sørge for at de opplever mestring.

Mattelærer David Keleman på femte trinn ved Arnestad skole i Asker har undervist i matematikk i snart ti år. I fjor begynte han å bruke Campus Matte, og etter ett år med det digitale læreverket er han rett og slett umåtelig begeistret.

– Hovedgrunnen er all tiden jeg får til å følge opp hver enkelt elev. Campus gjør det enkelt å tilpasse undervisning og lekser, og er veldig oversiktlig. Du ser hva alle har gjort, hvor mye tid de har brukt, og hva de trenger videre. Det hjelper meg å tilrettelegge undervisningen for alle, forteller han entusiastisk.

Bruker «hemmelige» grupper

I Campus Matte deler David opp elevene sine i så mye som 8 til 10 grupper. Slik sørger han for at alle får oppgaver tilpasset sitt nivå.

– Det høres ut som mye jobb, men det er kjempelett med Campus. Også er det fint å kunne differensiere uten at det er synlig for elevene, sier han.

Noen trenger hjelp til 2+2, mens andre jobber med prosent og brøk, men ettersom elevene sitter hver for seg med en skjerm, så er det bare læreren som ser hva slags oppgaver de jobber med.

– Det gjør at elevene blir motiverte og kan oppleve mestring, uansett hvilket nivå de er på. Ingen trenger å få dårlig selvtillit eller skadet selvbilde, forklarer han.

Følger opp alle

David synes det er gull verdt at alle får jobbe i sitt eget tempo.

– Når elevene mine er ferdige med et emne, kommer de til meg, og så får de en av prøvene som ligger i Campus for å bekrefte at de kan det de skal, forteller han.

Oversikten man får som lærer i Campus Matte, er nyttig også i den andre enden av skalaen. Om noen slutter å jobbe, så ser David det i Campus, og kan følge opp og motivere dem til å komme i gang igjen.

Sparer tid

David forteller at han sparer mye tid ved å bruke verktøyene i Campus. Den tiden han sparer, bruker han til å følge opp elevene.

– Generelt gjør Campus at jeg ikke trenger å bruke tid på hva jeg skal gjøre, men hvordan. Før brukte jeg for eksempel 15 til 20 dager bare på å lage en årsplan. Nå bruker jeg fem minutter. For den ligger klar i Campus, smiler David.

Omvendt undervisning

En typisk mattetime i klassen til David starter allerede med hjemmeleksen.

– Jeg pleier å be elevene forberede seg til timen ved å se en videoforelesning til emnet de skal jobbe med. Dette bidrar til at de lettere ser sammenhenger og forstår begrepene, forteller han.

Han synes omvendt undervisning er genialt.

– Arbeidsmetoden var ny for meg før Campus viste meg hvor nyttig den er, sier David. Han synes det er veldig bra at videoene er konsise og kortfattede med spørsmål underveis, slik at elevene klarer å holde konsentrasjonen.

– Ettersom de får leksen digitalt, kan de se den hjemme, på bussen eller på hytta, og gjerne sammen med foreldrene om de trenger litt støtte, sier David.

Lærer begreper

David er opptatt av at elevene skal lære å bruke matematiske begreper.

– Campus bidrar til dette både gjennom videoforelesningene og ikke minst diskusjonsoppgavene, forteller han. Han har et nyttig tips til hvordan man kan få flest mulig med i diskusjonene.

– For at alle skal føle at de kan delta, pleier jeg å starte med et regnestykke fra fjerde trinn, og så øker vi vanskelighetsgraden etter hvert.

Campus-frelst

Før David tok i bruk Campus, hadde han fem års erfaring med et annet digitalt læreverk i matte.

– Jeg var mildt sagt skeptisk til å skifte verktøy. Det første jeg tenkte, var «nå går jeg ut i streik», ler han, før han fortsetter: – Men jeg tok meg tid til å sette meg inn i mulighetene som finnes i Campus Matte, og etter bare et par dager fant jeg ut hvor fantastisk verktøy dette er.

Nå nekter David å bruke noe annet.

– Vi hadde nylig en diskusjon om læreverk for kommende skoleår. Da var jeg tydelig: Campus Inkrement, ellers sier jeg opp! De andre lo, men jeg så ikke humoren i det. Jeg var dønn alvorlig! Jeg klarer rett og slett ikke å undervise like godt uten Campus.

Tilbakemeldingene fra elevene er også gode.

– De synes Campus Matte er veldig bra, oversiktlig og lett å bruke. Selv om de kommer fra fire trinn med fysisk bok, så har jeg kun fått positive tilbakemeldinger. Ingen vil tilbake til vanlig bok.

Davids motivasjonstips

Til slutt et smart tips fra David til hvordan man kan motivere elevene litt ekstra i mattetimene:

– Vi pleier å konkurrere, men ikke mot hverandre. Vi blir enige om et mål om hvor mange oppgaver klassen skal klare å løse totalt. Så setter jeg opp et smartboard som blir oppdatert etter hvert som elevene leverer oppgaver i Campus. Klassene mine blir kjempeivrige og motiverte, forteller David.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk