Adaptiv øving for hver elev

“Test deg selv” er et verktøy som, basert på elevens resultater og egenvurdering, setter opp en kort test med utvalgte oppgaver. Eleven får hjelp til å jobbe med oppgaver i de emnene hvor han eller hun trenger det mest.

I Campus Matte legger vi stor vekt på både lærerens vurdering og elevens bevisste vurdering av egen kunnskap. “Test deg selv” er en videreutvikling av tradisjonelle adaptive verktøy fordi elevens egne vurderinger er med på å danne grunnlag for utvelgelsen av nye oppgaver.

I Campus Matte har vi valgt å legge adaptivitet til forberedelse før elevene jobber med et nytt tema, og til repetisjon. “Test deg selv” er ute i første versjon og er et verktøy som, basert på elevens resultater og egenvurdering, setter sammen en kort test med utvalgte oppgaver. Eleven får hjelp til å jobbe med oppgaver i de emnene hvor han eller hun trenger det mest.

Slik gjør eleven det

Campus Matte er et læreverk delt opp i kapitler. Eleven kan trykke på kapittelet i menyen og vil da finne «Test deg selv» som vist på bildet under.

Til hvert kapittel: På både barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående nivå finner elevene «Test deg selv» ved å trykke på et av kapitlene i læreverket.

Eleven velger løype og får automatisk oppgaver fra fire ulike leksjoner i en kort test. Disse oppgavene blir valgt ut på bakgrunn av elevens tidligere resultater, men også egenvurderingene i leksjonene. På denne måten får hver enkelt elev de oppgavene han eller hun har mest behov for å øve på.

Når testen er gjennomført, blir elevene spurt om de vil oppdatere egenvurderingen sin basert på resultatene fra testen. Elevene kan også velge å teste seg selv på nytt, eller jobbe videre med leksjoner hvor de trenger det.

Rapport for elev: Når elevene har gjennomført testen, kan de oppdatere egenvurderingen sin, gjennomføre en ny test eller jobbe videre der de trenger det mest.

Slik får læreren oversikt

Som lærer finner du rapporten for «Test deg selv» ved å velge det aktuelle kapittelet i menyen på kurset ditt. Dette er vist på bildet nedenfor.

Rapport for lærer: Akkurat som elevene finner du rapporten for «Test deg selv» ved å trykke på kapittelet i menyen til kurset ditt.

I rapporten ser du hvilke løyper elevene dine har testet seg selv i, og hvor mange oppgaver de har løst. Helt til høyre viser fargeskalaen deg hvordan elevenes resultater fordeler seg mellom rød (kan litt), gul (kan en del) og grønn (kan mye).

Du kan trykke deg videre inn på hver enkelt elev og se hvordan resultatene deres fordeler seg på de ulike leksjonene. Bildet nedenfor viser eksempeleleven Ellens resultater. Ellen har testet seg selv bare i grønn løype. Resultatene hennes viser at hun har god kontroll på tallinjer og kan en del om både titallssystemet og addisjon og subtraksjon. I desimaltall viser resultatet at hun bare kan litt og trenger å øve mer.

Hvor skoen trykker: Rapporten viser deg hvordan hver elev har gjort det innenfor hver leksjon de er testet i. Hos eksempeleleven Ellen ser vi at det først og fremst må jobbes mer med desimaltall.

Ellen kan nå jobbe videre med en eller flere av leksjonene. Hun kan velge å teste seg selv på nytt senere, og Campus vil da plukke oppgaver fra de leksjonene hvor Ellen har mest behov for det.

Når bruker du “Test deg selv”?

“Test deg selv” er glimrende som tilpasset øving underveis eller avslutningsvis, eller som repetisjon av et kapittel. Vi anbefaler å bruke verktøyet for å teste førforståelse i et nytt tema. “Test deg selv” kan brukes så mange ganger som eleven måtte ønske.

Første versjon av “Test deg” selv er nå klar til bruk for alle elever og lærere som bruker Campus Matte.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk