Tre tips for å få elevene til å se videoene

Bjørn Ove Thue, Cecilie Bye og Ole Thomas Røyland
Slik gjør de det: Hva om elevene ikke ser videoene? Tre pedagoger deler deler sine beste tips for å lykkes med omvendt undervisning.

Et vanlig spørsmål knyttet til omvendt undervisning er hva man som lærer gjør hvis en elev ikke har sett videoen i forkant av timen. Tre pedagoger med erfaring fra ulike trinn deler sine beste tips.

Med omvendt undervisning får elevene i lekse å se en eller flere korte videoer som forberedelse til timen. På den måten har elevene et grunnlag for å ta fatt på temaet når de møtes i klasserommet, og man får mer tid til diskusjon og problemløsing. Med Campus kan læreren også se hva elevene fikk til, og hva de trenger hjelp med, slik at undervisningen kan tilpasses deretter.

Hva gjør man så hvis en eller flere elever ikke har forberedt seg til timen?

1. Spør hvorfor

Bjørn Ove Thue
Bjørn Ove Thue

- Ifølge forskning sjekker under halvparten av alle norske lærere leksene. Et resultat av dette blir fort at mange elever helt lar være å gjøre dem. Med omvendt undervisning blir leksearbeidet mye viktigere enn før, og det er derfor helt avgjørende å etablere en kultur for godt og grundig leksearbeid, mener Bjørn Ove Thue.

Thue har undervist ved flere videregående skoler. I eget klasserom har han vært konsekvent med å henvende seg til de elevene som ikke har gjort leksene, for å spørre dem på tomannshånd hva som er grunnen.

- Man må alltid spørre elevene hvorfor leksen ikke ble gjort, hvorfor eleven bare brukte 5 minutter på den, eller hvorfor leksen ble gjort etter leggetid og så videre. Selv om dette kan være krevende, er min erfaring at de fleste raskt etablerer gode rutiner og derfor får mye mer ut av både leksene og klasseromaktivitetene enn før, forklarer han.

- Det er ingen grunn til ikke å gjøre en lekse som alle får til. Å løse oppgaver på egen hånd kan være vanskelig, men alle kan se en video og svare på om de forsto innholdet eller ikke, mener Thue.

2. Gjør leksen relevant

Cecilie Bye
Cecilie Bye

- I mine klasser pleier vi å starte timene med diskusjonsoppgaver fra Campus. Dette synes elevene er kjempegøy, og oppgavene bygger selvfølgelig på temaet elevene har begynt å forberede seg til hjemme, forteller Cecilie Bye, som er matematikklærer ved Finnsnes ungdomsskole.

Diskusjonsoppgavene skaper bro mellom elevens hjemmearbeid og det som skal skje videre i klasserommet.

- Hvis en elev ikke har sett videoen i forkant, så er det ikke like lett å delta i diskusjonen sammen med de andre. Mine elever ser på diskusjonsverktøyet som et slags spill, og det er dermed ikke noe stas ikke å henge med fordi man ikke har sett videoen i forkant, forklarer hun.

3. Ikke “redd” eleven

Ole Thomas Røyland
Ole Thomas Røyland

- Jeg tror det er veldig viktig at man aldri “redder” en elev som ikke har sett videoen i forkant av timen. Hvis man da tar tavleundervisning, sender man et signal til dem som ikke har sett videoen om at dette går greit, og til dem som har sett videoen om at dette ikke var nødvendig, fordi de uansett må høre på det samme på nytt, forklarer Ole Thomas Røyland.

Matematikklæreren har brukt omvendt undervisning på mellomtrinnet i flere år og har god erfaring med dette.

- Jeg ser alltid i Campus om noen ikke har gjort leksa, og har de ikke det, må de se videoen og ta notater bakerst i klasserommet før de kan bli med resten av klassen. På denne måten ser de at de blir hengende etter. De fleste elevene synes det er gøy å se videoene, så dette har ikke vært noe stort problem hos oss, forteller matematikklæreren.

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis