Aktiv diskusjon på 4. trinn i Asker-skolen

- Vi er spesielt opptatt av hvorfor vi får forskjellige svar, hvordan vi har tenkt, og hvilke feller man kan gå i, forklarer Karine Øiseth. Hun er lærer på 4. trinn på Vardåsen skole og mener diskusjonsoppgavene i Campus Matte 1-4 er svært nyttige.

Læreplanene for 1-4 har stort fokus på utviklingen av det matematiske språket. Elevene viser og utvikler kompetanse i matematikk når de undrer seg, stiller matematiske spørsmål og forklarer og argumenterer for egne løsninger.

For å legge til rette for dette har Campus Matte 1-4 et eget diskusjonsverktøy. Her finnes ferdiglagde diskusjonsoppgaver som legger til rette for inkluderende matematisk samtale. I Karines klasse har elevene latt seg engasjere av denne læringsaktiviteten.

Hvorfor får vi forskjellige svar?

- Jeg har brukt det slik at elevene har sittet med en læringspartner, hvor de har diskutert sammen før de skriver inn svaret på Chromebooken. Deretter kommer svaret opp på skjermen, og som klasse diskuterer vi hvorfor noen har gjort det slik, mens andre har gjort noe annet, forklarer Karine.

Diskusjonsverktøyet lar elevene først diskutere seg frem til et svar i mindre grupper, før svarene vises anonymt på lærerens skjerm foran klassen. Dermed kan læreren styre diskusjonen videre i plenum.

- Vi er spesielt opptatt av hvorfor vi har fått forskjellige svar, hvordan man har tenkt, og hvordan man har kommet frem til dette svaret.

- Vi er spesielt opptatt av hvorfor vi har fått forskjellige svar, hvordan man har tenkt, og hvordan man har kommet frem til dette svaret. Hvilke feller kan man gå i, og hva er det lett å glemme? Sammen kommer vi frem til det riktige svaret, forklarer Karine.

Ivrige elever i samarbeid

- Under diskusjonsoppgavene er det en aktiv klasse, mye prat, og elevene er ivrige etter å finne svaret de kan meddele. Det er tryggere å være to som samarbeider, og det er trygt at svarene er anonyme, forteller Karine.

I dybden: Å bruke det matematiske språket og diskutere matematikk legger til rette for å oppnå dybdelæring.

De matematiske diskusjonene bidrar til sosial læring. Målet er ikke å konkurrere om å komme raskest frem til rett svar, men heller å diskutere ulike strategier med fokus på prosessen.

- Elevene kan lære av hverandre gjennom samarbeid, diskusjon og argumentasjon. Dette bidrar til dybdelæring og er i tråd med den nye læreplanen. Der har vi også kjerneelementet utforsking og problemløsning. Det handler om at elevene leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg frem til en felles forståelse. Også her kan diskusjonsverktøyet være et godt virkemiddel hvor elevene får prøve å løse problemer og mestre utfordringer sammen, mener Karine.

Fanger opp hva elevene kan

Etter gjennomført diskusjon blir både elever og lærer mer bevisste på hva som er forstått og ikke i temaet de jobber med.

- Du som lærer kan også fange opp hva som er forstått og misforstått av elevene om det aktuelle temaet. Hvis det kommer inn mange ulike svar til diskusjonsoppgaven, er det mange som er utrygge på emnet. Da er det gjerne behov for oppklaringer og for å finne ut hvor feil og misforståelser har oppstått. Er det bare ett svar, kan det vise at elevene begynner å bli tryggere på emnet, utdyper Karine.

Diskusjonsverktøyet er et av verktøyene du finner i Campus Matte 1-4. Det komplette læreverket for småtrinnet kan du prøve gratis ved å logge inn med Feide her..

Prøv Campus gratis i 30 dager

Du kan prøve Campus helt gratis og uforpliktende med dine elever. Bare logg inn med din feidebruker og opprett ett eller flere kurs. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne på campus@inkrement.no.

Prøv gratis

Lukk