Repetisjon av symmetri og speiling - Mønster i geometri og tall - Radius 5

Radius 5 - Selvstudium