Divisjon med 10, 100 og 1000 - Divisjon - Radius 5

Radius 5 - Selvstudium