Radius 5 - Selvstudium

Hele boka som videoforelesninger

Radiusbøkene har tydelige mål for hvert kapittel, oppstartsoppgaver for refleksjon og klassesamtale, differensierte oppgaver til hvert tema, problemløsningsoppgaver på alle trinn og visuell støtte til oppgavene.
 
Til Radius får du her hele stoffet som videoforelesninger inndelt etter samme struktur som boka. Filmene kan brukes til metoden omvendt undervisning, som god leksehjelp, til differensiering og til repetisjon. Elevene kan streame alle filmene når som helst.
 
Kurset er utviklet av Cappelen Damm i samarbeid med Inkrement AS.

Innhold

Radius 5 - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Hele boka som videoforelesninger

Radiusbøkene har tydelige mål for hvert kapittel, oppstartsoppgaver for refleksjon og klassesamtale, differensierte oppgaver til hvert tema, problemløsningsoppgaver på alle trinn og visuell støtte til oppgavene.
 
Til Radius får du her hele stoffet som videoforelesninger inndelt etter samme struktur som boka. Filmene kan brukes til metoden omvendt undervisning, som god leksehjelp, til differensiering og til repetisjon. Elevene kan streame alle filmene når som helst.
 
Kurset er utviklet av Cappelen Damm i samarbeid med Inkrement AS.

Innhold