Cappelen Damms Sinus 2P - Selvstudium

Sinus matematikk 2P

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 2P. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 2P fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
  
Nye Sinus 2P er bedre tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.

Cappelen Damms Sinus 2P - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Sinus matematikk 2P

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 2P. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 2P fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
  
Nye Sinus 2P er bedre tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.