Kroppsøving av Ove Østerlie - Selvstudium

Omvendt undervisning i kroppsøvning for ungdomstrinnet

 

Ove Østerlie

Kurset er utviklet av universitetslektor Ove Østerlie ved NTNU, og ble brukt i hans forskningsprosjekt om omvendt undervisning i kroppsøving. I 2014 og 2015 testet rundt 200 elever undervisningsopplegget og resultatene viste en økning i elevenes motivasjon, mestringsforventning og kunnskapsnivå.

Kurset tar utgangspunkt i kompetansemålene fra ungdomstrinnet og innholder emnene utholdenhet, styrke og koordinasjon.

Kroppsøving av Ove Østerlie - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Omvendt undervisning i kroppsøvning for ungdomstrinnet

 

Ove Østerlie

Kurset er utviklet av universitetslektor Ove Østerlie ved NTNU, og ble brukt i hans forskningsprosjekt om omvendt undervisning i kroppsøving. I 2014 og 2015 testet rundt 200 elever undervisningsopplegget og resultatene viste en økning i elevenes motivasjon, mestringsforventning og kunnskapsnivå.

Kurset tar utgangspunkt i kompetansemålene fra ungdomstrinnet og innholder emnene utholdenhet, styrke og koordinasjon.