Cappelen Damm Sinus 1P-Y (2017) - Selvstudium

Sinus matematikk 1P-Y

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 1P-Y. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 1P-Y fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
 
Fra bokens hjemmeside: 
Sinus 1P-Y er skrevet etter læreplanen for kurset 1P i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Eksempler og oppgaver er hentet fra dagligliv og yrkesliv og passer for alle de yrkesfaglige programmene.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.

Cappelen Damm Sinus 1P-Y (2017) - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Sinus matematikk 1P-Y

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 1P-Y. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 1P-Y fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
 
Fra bokens hjemmeside: 
Sinus 1P-Y er skrevet etter læreplanen for kurset 1P i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Eksempler og oppgaver er hentet fra dagligliv og yrkesliv og passer for alle de yrkesfaglige programmene.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.