Likninger med multiplikasjon og divisjon - Tall og algebra - Faktor 8

Faktor 8 - Selvstudium