Faktor 8 - Likninger med addisjon og subtraksjon

Faktor 8

Likninger med addisjon og subtraksjon