Addisjon og subtraksjon med lik never - Brøk - Faktor 8

Faktor 8 - Selvstudium