Faktor 8 - Plassverdi og utvidet form

Faktor 8

Plassverdi og utvidet form