1 % er det samme som 1/100 eller 0,01 - Brøk, prosent og desimaltall - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium