50 % er det samme som 50/100 eller 0,5 - Brøk, prosent og desimaltall - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium