25 % er det samme som 1/4 eller 0,25 - Brøk, prosent og desimaltall - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium