75 % er det samme som 3/4 eller 0,75 - Brøk, prosent og desimaltall - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium