10 % er det samme som 1/10 eller 0,1 - Brøk, prosent og desimaltall - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium