Formelen for areal av en trekant - Geometri - areal og volum - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium