Repetisjon av tredimensjonale figurer - Geometri - areal og volum - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium