Regne med parenteser, addisjon og subtraksjon - Tall og regning - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium