Divisjon ved å dele opp tallene - Hoderegningsstrategier - Radius 7

Radius 7 - Selvstudium