Fysikk2 - Selvstudium

Per HusumFysikk 2

Kurset undervises av Per Husum, som underviser i matematikk og fysikk ved Valler videregående skole.

Fysikk2 bygger på kurset Fysikk1, og benytter samme kapittelstruktur som læreboken Ergo fra Aschehoug.

NB! Kurset er ennå ikke komplett.

Innhold

Fysikk2 - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Per HusumFysikk 2

Kurset undervises av Per Husum, som underviser i matematikk og fysikk ved Valler videregående skole.

Fysikk2 bygger på kurset Fysikk1, og benytter samme kapittelstruktur som læreboken Ergo fra Aschehoug.

NB! Kurset er ennå ikke komplett.

Innhold