Cappelen Damms Sinus 1T

Forkorting av rasjonale uttrykk