Cappelen Damms Sinus 1T

Metoden med fullstendige kvadrater