Cappelen Damms Sinus 1T - Selvstudium

Sinus matematikk 1T

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 1T. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 1T fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
 
Fra bokens hjemmeside: 
Sinus 1P og 1T kom i nye utgaver våren 2014. Bøkene bygger på læreplanen for kunnskapsløftet, og har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid.
 
Nye Sinus 1P og 1T (2014) er bedre tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.

Innhold

Cappelen Damms Sinus 1T - Selvstudium

Registrer meg
Registrer deg hvis du vil ta vare på det du har gjort.

Sinus matematikk 1T

Kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for  hele faget 1T. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til boka Sinus 1T fra Cappelen Damm.
 
Kurset er utviklet av Inkrement AS for Cappelen Damm AS.
 
Fra bokens hjemmeside: 
Sinus 1P og 1T kom i nye utgaver våren 2014. Bøkene bygger på læreplanen for kunnskapsløftet, og har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid.
 
Nye Sinus 1P og 1T (2014) er bedre tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.
 
Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 
 
Trenger du hjelp?
Meld deg inn i kursets gruppe på facebook.
Finn løsningsforslag m.m. på bokas hjemmeside.

Innhold