Typetall, median og gjennomsnitt - Statistikk og sannsynlighet - Radius 6

Radius 6 - Selvstudium